¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBPA  Brukerstyrt personlig assistanse En ordning for praktisk og personlig bistand for personer med funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk bistand i dagliglivet. Kan være et alternativ til kommunens hjemmetjenester eller institusjon. Arbeidsleder: Den som leder de personlige assistentene i det daglige. Arbeidsleder kan være bruker selv. Arbeidsgiver: Den som formelt har arbeidsgiveransvaret for de personlige assistentene. Dette kan være kommunen, andelslaget Uloba, eller andre, ideelle eller kommersielle aktører. Kilde: Helsedirektoratet ¸ˇTRYGT FOR BEGGE PARTER: Britt Øyen (til venstre) jobber som personlig assistent for Linda Amundsen i Moss. Tariffavtale er en fordel for begge parter, er de enige om. Fikk tariffavtale i julegave Etter seks år som personlig assistent får Britt Øyen tariffavtale.  Det var på tide, sier hennes arbeidsleder, Linda Amundsen. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Det var mange runder før punktum kunne settes i tariffavtalen mellom Fagforbundet og Uloba. Men 19. desember kunne som sikrer rundt 5000 personlige assistenter ordnede ansettelsesvilkår. En av dem som nyter godt av dette, er Britt Øyen i Moss. Hun har vært personlig assistent for Linda Amundsen i seks år. Uloba har i hovedsak vært en ryddig arbeidsgiver, mener Britt.  Men det har vært en del tolkning av arbeidsmiljøloven her ved kjøkkenbordet, ler hun. Viderefører gode ordninger Med bakgrunn fra hjemmesykepleien var det naturlig for Britt å fortsette å være fagorganisert også da hun byttet arbeidsgiver. Under arbeidet med å få på plass en tariffavtale, har Britt vært en av dem som har kommet med innspill underveis.  Detvarviktigåfåframatdetermye som er annerledes i denne jobben enn på andre arbeidsplasser, sier Britt. Forhandlerne har vært lydhøre for innspillene de har fått, mener hun.  Det har vært viktig for oss å få med de ordningene som fungerer godt. Bedre backing  Hva betyr det for personlige assistenter å få tariffavtale?  Det blir lettere å nå fram både arbeids- og lønnsmessig. Vi har et helt annet forhandlingsgrunnlag og et større apparat som kan hjelpe oss hvis noe går galt. Selv om vi har ordnede forhold som ansatte i Uloba, og det vanligvis fungerer greit i hverdagen, så slår ikke apparatet inn på samme måte når du ikke har tariffavtale.  Ogduvetaldrihvasomkanskjei morgen. Som jeg pleier å si: Det er for sent å forsikre huset når det er nedbrent, sier Britt Øyen. Full støtte fra arbeidsleder For Linda som arbeidsleder har det ingen praktisk betydning om assistentene hennes har tariffavtale eller ikke. Men hun støtter helhjertet opp uansett:  Assistentene er min høyre hånd, er sammen med meg over 20 timer i døgnet. Som arbeidsleder er det jeg som har ansvaret fra de kommer til de går, og det er en selvfølge for meg at de skal ha ordnede forhold, sier Linda. Når hun ansetter nye assistenter, gir hun klart og tydelig uttrykk for at de bør fagorganisere seg. ¸ˇ18 > Fagbladet 1/2014 ULOBA Samvirke som eies av 800 funksjonshemmede som har, eller ønsker seg borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Har 5000 assistenter ansatt, håndplukket av brukerne selv. Samarbeider med 150 kommuner/bydeler. Tariffavtale med Fagforbundet fra desember 2013. Kilde: Uloba fbaargang2014 fbseksjonSAM