¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEr det ting ved yrkesopplæringa som kunne, for ikke å si burde, vært gjort på en annen måte?ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Aktuelt lederstudium I møte med en virkelighet i det offentlige preget av effektivisering, er et nytt aktuelt lederstudium satt i gang ved Høgskolen i Hedmark. Fagforbundet bidrar med finansiering og rekruttering. Side 28 ˇ€‹ Truer med rettssak Fagforbundet vil gå til arbeidsrettssak hvis ikke Eli Regine Matvik får oppreisning etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslo at Renovasjonsetaten i Oslo kommune diskriminerte henne på grunn av graviditet. Side 30 ˇ€‹ Et mangfoldig teaterliv FOKUS: Enhver teaterforestilling utformes kunstnerisk og teknisk fra bunnen av. Teatrets fagkompetanse er enorm og yrkesgruppene mange, skriver Henriette Jevnaker, leder av Film- og Teaterteknisk Forening. Side 36 Stort og profesjonelt 110-sentralene betjener stadig større distrikter. De blir stadig mer avanserte og profesjonelle. Nå skal de bli enda større. Operatørene i Moss dirigerer og bistår mannskap fra 22 brannstasjoner i 24 kommuner. Side 32 Fagbladet 1/2014 > 27 ¸ˇFoto: Ola Tømmerås fbaargang2014 fbseksjonSAM