¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStørre og bedre brannvesen ¸ˇ¸ˇMange små vesen Utfordringene er mange for å få lik og forbedret kvalitet over hele landet. Dagens brannvesen består i korthet av: 295 brannvesen. 620 brannstasjoner. 264 brannsjefer, hvorav 183 er deltidsansatt. 12.000 ansatte, hvorav to tredeler er deltidsansatt. I dag er det 295 brannvesen i Norge. Antallet kan bli redusert til 19. Brannstudien om framtidas brannvesen er nå overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. I ett år har ei arbeidsgruppe vendt hver stein i brann- og redningsetaten. Det har munnet ut i en omfattende rapport med en rekke konkrete forslag til bedre organisering.  Vi har fått på plass en rekke konkrete forslag til forbedringer og samtidig ivaretatt våre egne yrkesgrupper, sier tidligere nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti. Han representerte LO i arbeidsgruppa. I tillegg deltok representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), kommunenes interesseorganisasjon KS, YS, forskere, Fylkesmannen i Telemark og representanter fra flere interkommunale brann- og redningsvesen. Større og bedre Blant forslagene er en sterk reduksjon av antall brannvesen, men de FÆRRE OG BEDRE: Dagens 295 brannvesen må bli færre, mener arbeidsgruppa som nå har levert sin studie av framtidas brann- og redningstjeneste til departementet. ¸ˇ¸ˇForslag fra arbeidsgruppa Slå sammen de fleste brannvesen, men beholde antall brannstasjoner. Opprette ett nasjonalt nødnummer og en nasjonal løsning for alarmsentralene. Samlokalisere brann- og redningsetatene med det lokale sivilforsvaret. Opprette ulykkeskommisjon for å evaluere innsatsen ved store hendelser og ulykker. Mer robuste fagmiljøer på forebygging, med felles organisering av feiertjeneste, forebyggende innsats og lokale el-tilsyn. Mål om maks ti minutters responstid over absolutt hele landet. ¸ˇBusslast til Kosovo vil beholde de 620 brannstasjonene rundt om i landet.  Det er administrasjonene som må bli større. Antall brannstasjoner må bestå, sier Mosti. Han understreker at omleggingene vil styrke den kommunale brannberedskapen.  Få og større brannvesen vil gi bedre kompetanse for spesielle ulykker og hendelser som forurensning, klimaendringer, tunnelulykker, togulykker, brann i avfallsanlegg og i båter, påpeker Mosti. Revolusjonerende ideer Leder av Norsk Brannmannsforum, Bjørn Rønning, beskriver mange av ideene som revolusjonerende.  Dette er et spennende dokument, sier han, men understreker at det er viktig at departementet følger anbefalingen om å sende forslaget om framtidas organisering ut på en bred høring.  Her er det skissert mye nytt som angår mange innenfor brann og redning, sier Bjørn Rønning. Tekst og foto: OLA TØMMERåS KJÆRKOMMEN HJELP: Skolen har akkurat mottatt en forsending fra Fredrikstad til Kosovo. Nå ber ildsjelene ved Nettbuss om hjelp til mer skolemateriell. ¸ˇ¸ˇFor sjette gang har ansatte ved Nettbuss Øst AS i Fredrikstad og Sarpsborg kjørt busser med hjelp til Kosovo. Nå ber de om støtte til å hjelpe enda en gang. To busser fylt med ti tonn utstyr gikk nylig til Kosovo. Bussen var fylt med hjelpemidler til skoler og sykehjem, til sammen ti tonn med rullestoler, gåstoler, dostoler, krykker, bleier, klær, sko, leker og mye mer. Det er Fagforbundet ved Nettbuss Øst som organiserer turene. Alle deltakere tar ferie for å bli med, og de betaler turen sin selv. Alt de samler inn går uavkortet til mottaker. Neste tur blir allerede denne våren. Da skal en buss nedover med skolemateriell til byen Mitrovitsje.  Vi trenger datautstyr og skolemateriell som tusjer, blyanter, skrivebøker, tegneblokker og lignende, sier hovedtillitsvalgt Roger Larsen ved Nettbuss Øst. OT Fagbladet 1/2014 > 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM