¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Det er fint at ombudet nå slår fast at jeg ble diskriminert. Du blir jo litt usikker når ledere forteller deg det motsatte, og at det er jeg som overreagerer, sier Eli Regine Matvik. Støtte har hun imidlertid fått både fra kolleger og Fagforbundet. Fagbladet møter henne på en kafe i Oslo. Hun har med seg datteren på fem måneder. Det er snart ett år siden hun fikk beskjed om at hun ikke fikk prosjektstillingen i Nærmiljøprosjektet i renovasjonsetaten. Det var to aktuelle kandidater, begge jobbet da i et annet prosjekt i etaten og var innleid fra bemanningsselskapet Extra personell. Vurderingen fra Renovasjonsetaten (REN) i Oslo var at de to var like godt kvalifisert og personlig egnet for stillingen. Matvik hadde tidligere fått signaler om at hun var høyaktuell, men da hun ble innkalt til samtale, fikk hun sjokk.  Jeg spurte om det var en spesiell grunn til at jeg ikke ble valgt, og da sa de rett ut at det passet dårlig siden jeg var gravid.  Viktig sak for forbundet Fagforbundet ble koblet inn, og de krevde at Matvik skulle få stillingen hun var forespeilet. Men møtene med renovasjonsetaten ga ingen løsning. Saken ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som konkluderte med at renovasjonsetaten har brutt likestillingsloven. Ombudet mener Matvik ikke fikk oppdraget på grunn av graviditet og forestående foreldrepermisjon.  Renovasjonsetaten har tydeligvis trodd at de ikke har arbeidsgiveransvar for innleide fra bemanningsbyråer. Nå håper vi dette får presedens for liknende saker, sier hovedtillitsvalgt Anne Kristine Sandborg i Renovasjonsetaten. Truer med arbeidsrettssak Fristen for REN til å løse saken er ute, men etaten har bedt om utsettelse. Fagforbundet krever at Eli Regine Matvik får en skikkelig unnskyld- ning og en innrøm- melse av at hun fak- tisk ble diskriminert på grunn av gravidi- tet. I tillegg mener forbundet det er rime- lig at hun får økonomisk oppreisning. Forbundet har imidlertid ikke krevd at hun skal få tilbake jobben.  Avdelingen sliter med kutt, men hvis det skulle dukke opp en stilling, vil vi kreve at hun får den, sier Sandborg. Hun forteller at Matvik har fått et tilbud fra renovasjonsetaten som Fagforbundet mener er uakseptabelt.  Vi håper vi kan løse saken uten å gå til rettslige skritt, men hvis renovasjonsetaten ikke kommer med et bedre tilbud, blir det arbeidsrettssak, varsler Sandborg. Vil hjelpe andre Eli Regine Matvik er i betalt foreldrepermisjon, men har imidlertid ingen jobb å komme tilbake til. Nå venter hun på utfallet av saken.  Ingen har lyst til å gå gjennom en rettssak, men jeg mener det er viktig å ta den hvis det blir nødvendig, fordi det kan hjelpe andre som kommer i samme situasjon, sier Matvik. Etaten har utsatt fristen Kommunikasjonssjef i Renovasjonsetaten, Elisabeth Marie Vollan, skriver i en e-post at de har tatt vedtaket til Likestillings- og diskri- mineringsombudet til følge, og at de er i dialog med Matvik for å finne en minnelig løsning.  Etaten har gitt et tilbud til Eli Kristine Matvik, og har i den forbindelse mottatt et brev fra Renovasjonsetatens Fagforening der de omtaler etatens tilbud som uakseptabelt, skriver Vollan.  Derfor har etaten opplyst at saken er under videre behandling via brev både til Renovasjonsetatens Fagforening og Likestillings- og diskrimineringsombudet. De øvrige påstandene fra Matvik og hovedtillitsvalgt har etaten ingen kommentar til. Mange gravide diskrimineres Ifølge LDO utgjør graviditetsdiskriminering en stor del av sakene som havner på ombudets bord. I løpet av 2012 og fram til 18. august året etter mottok de 253 henvendelser om mulig diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.  De som mener de er utsatt for graviditetsdiskriminering og som klager til LDO, er hovedsaklig kvinner med høyere utdannelse fra majoritetsbefolkningen. De befinner seg i den mest regulerte delen av arbeidslivet. Det er høyst sannsynlig at kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, lavere utdanning eller løsere tilknytning til arbeidslivet, utsettes for graviditetsdiskriminering i minst like stor grad, men at de ikke klager til LDO, uttaler seniorrådgiver Claus Jervell i LDO. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2014 > 31 Likestillingsloven Paragraf 3 andre ledd nr. 2: Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt mor eller far. Tilsvarende skal spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen, uavhengig av søkerens kjønn, regnes som direkte forskjellsbehandling. ß fbaargang2014 fbseksjonSAM