¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Hvor slår vi av strømmen på en Nissan elbil? Rednings- personellet trenger svar. De får svaret etter få sekunder. Og det forventer de. Tekst og foto: OLA TØMMERåS 110-operatørene mS å takle det meste pørsmålet om plassering av hovedbryteren på Blir enda større en av markedets mange elbiler kommer midt Justis- og beredskapsdepartementet skal ta stilling til ny i vaktskiftet på Alarmsentral Brann Øst i Moss. organisering for brann- og redningstjenesten i Norge. Spørsmålet er beskrivende for omfanget av Ingenting er avgjort, men ganske sikkert er det at oppgaver og problemer som skal løses på en moderne 110-sentral. Skal løse alt Det er rolig i kveld. Avtroppende lag har ekspedert 16 hendelser; en drukning, en trafikkulykke med dødelig utgang, en sint mann på motorveien, noen småkrasj på morgenglatte veier og automatiske brannalarmer. I kveld er det hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Jan Eilertsen, og hans kollega og Delta-tillitsvalgt, Jan Frode Bjørk, som overtar operatørrommet.  Det er rolig på brannfronten nå, mest på grunn av mildværet, forklarer Jan Eilertsen.  Med skikkelig kulde kan vi ha 15 pipebranner på ei vakt, forteller han. Sentralen har to operatører på natt og tre på dag. De skal løse oppgavene uansett hvor mange eller kompliserte de måtte være; gjennomsnittlig betjener sentralen 29 nødanrop per døgn, ifølge tall fra DSB. Et profesjonelt team  Vi har aldri vært mer profesjonelle. å være 110-operatør er blitt en egen profesjon, sier Jan Eilertsen. Selv kommer han opprinnelig fra branntjenesten, men har vært 110-operatør siden 14 lokale småsentraler i Østfold ble slått sammen for ti år siden.  Før tok brannkonstablene telefonen. I dag hadde de ikke holdt ti minutter her på sentralen, sier Eilertsen. Kollega Lars Frode Bjørk er enig. Han har bakgrunn fra ambulansetjeneste og AMK-sentral. 110-sentralene skal dekke enda større distrikter enn de gjør i dag. Alarmsentralen i Moss er i dag den tredje største i landet. Her betjenes 458.000 innbyggere i Østfold og deler av Akershus. Operatørene dirigerer og bistår mannskap fra 22 brannstasjoner fordelt på 15 brannvesen i 24 kommuner. I 2012 betjente sentralen 10.461 nødanrop. Over halvparten av landets sentraler kan bli enda større i framtida. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår å sentralisere og redusere fra 19 til 12 sentraler. Arbeidsgruppa for framtidas branntjeneste ga en tilsvarende anbefaling. Utredningene ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet i forrige måned. I disse dager går forslagene ut på høring. Kompliserte oppgaver Lars Frode Bjørk advarer mot å se seg blind på tall når sentraliseringer planlegges. Han er redd for sammenligninger mellom 110 og AMK-sentralene som ekspederer langt flere nødanrop.  Det er veldig annerledes å jobbe på 110-sentral enn på AMK. På AMK kartlegger operatøren situasjonen, sender ut ambulanse og er normalt ferdig med alarmen. Alarmer på 110 kan være langt mer kompliserte, sier han, og gir et eksempel:  En trailer med kjemikalielast velter. Fakta om innhold og datablader skal innhentes. Mannskapet må få vite hva de møter på stedet. Forurensningsmyndigheter skal alarmeres. Planer for å begrense forurensning skal STOR OG FORNØYD: Jan Eilertsen og Lars Frode Bjørk er på vakt ved Alarmsentral Brann Øst. De er på jobb for 458.000 innbyggere fordelt på 24 kommuner i natt. > 32 > Fagbladet 1/2014 ¸ˇ fbaargang2014 fbseksjonSAM