¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForeslåtte sammenslåinger Bergen og Florø. Skal dekke Hordaland og Sogn og Fjordane fra en sentral i Bergen. Haugesund og Stavanger. Skal dekke Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland fra en sentral i Stavanger. iverksettes. Alt skal gjennom sentralen, forklarer Lars Frode Bjørk. Innbyggernes rett Eilertsen og Bjørk er ikke i tvil om at brannressursene utnyttes bedre, og responstida har gått ned etter at de ble en stor sentral.  Før avgjorde kommunegrensa hvem som rykket ut. Det kunne gi unødvendige forsinkelser. I dag får innbyggerne hjelp fra den som til enhver tid er nærmest. Det skjer effektivt med gps og flåtestyring på data, sier Jan Eilertsen.  Likevel, sentralene kan også bli for store, advarer de to på nattevakta. Et titalls overvåkningsskjermer omkranser de to. På en av dem kan vi se at en trailer med motorstopp sperrer Oslofjordtunnelen.  Skulle teknikken ryke og en sentral falle ut, kan det bli vanvittig store distrikter og mange hendelser å overta for nabosentralen. Viktig for ansatte En samfunnsøkonomisk analyse anslår at det vil gi en innsparing på 49 av totalt 251 årsverk første året ved å redusere antall sentraler fra 19 til 12.  Det skaper usikkerhet blant ansatte. Noen vil flyttes hit eller dit eller til andre jobber. Vi vet ikke akkurat hva som vil skje, bare at noe vil skje. Nå er det viktig å være frampå for medlemmene, sier Eilertsen og Bjørk. Se også sak side 29. Tromsø og Hammerfest. Skal dekke Troms og Finnmark fra en sentral i Tromsø. Bodø og Rana. Skal dekke Nordland fra en sentral i Bodø. Trondheim, ålesund og Namsos. Skal dekke Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fra en sentral i Trondheim. Agder og Telemark. Lokaliseringsdebatt pågår mellom Arendal og Skien. Følgende sentraler forblir trolig uendret: ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 1/2014 Moss, Drammen, Lørenskog, Asker, Oslo og Elverum. ¸ˇPROFT:  Sentralene har aldri vært mer profesjonelle, men de kan også bli for store, advarer Jan Eilertsen. Grafikk: Fagbladet fbaargang2014 fbseksjonSAM