¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇBak hver teaterfasade fins en egen infrastruktur. I produksjonen av en forestilling bidrar mange yrkesgrupper med sin kompetanse. Bak teaterfasaden ¸ˇ¸ˇHenriette Jevnaker Rekvisitør på Det Norske Teatret og ble på FTTFs årsmøte valgt til foreningens første kvinnelige leder siden stiftelsen i 1929. Fagforbundet organiserer 800 teaterteknikere i Film- og Teaterteknisk Forening (FTTF). De teknisk ansatte i teatrene har mangesidig bakgrunn og kompetanse. Siden det i dag ikke fins en offentlig godkjent teaterteknisk utdanning i Norge, jobber ansatte med fagbrev, høyskoleutdanning og realkompetanse side ved side i scenetekniske avdelinger. Enhver teaterforestilling er en prototype. Alt utformes kunstnerisk og teknisk fra bunnen av. Teatrets ansatte bygger og maler dekorasjoner, syr kostymer, knytter parykker, sminker og friserer, setter lys og lyd. Fagkompetansen er enorm, yrkesgruppene mange. Teater er kostbart å drive, nettopp fordi vi er avhengig av så mange hender for å lage en forestilling. Ingen store norske teatre kan i dag overleve bare på billettinntekter. Våre arbeidsgivere har på mange måter de samme utfordringene som oss ansatte. Begge parter er avhengig av bevilgende myndigheter. Vi har en felles interesse i en bærekraftig økonomi hvor vi skaper kvalitetsopplevelser som begeistrer publikum. Signalene er klare. Skal bevilgningene til teatrene holdes på et fornuftig nivå, må det være streng kostnadskontroll og optimal inntjening. Virksomhetenes største utgift er lønnskostnadene, dermed er det her det er mest å spare. Film- og Teaterteknisk Forening ser en dreining fra dagens skiftordninger til avtaler med gjennomsnittsberegning av arbeidstida. Teaterledelsen har et ønske om å kunne bruke de ansatte mer fleksibelt i tilpasningen til den nye teaterhverdagen. Teatrene ønsker for eksempel å begynne å spille forestillinger på søndager. Dette er utfordrende uten å foreta en endring av arbeidstidsavtalene slik de er i dag. Så for den enkelte ansatte er det et offer å miste en viktig familiedag som søndag i bytte mot fri en mandag eller tirsdag. I skrivende stund er den nye regjeringsplattformen for Høyre/ Frp-samarbeidet lagt frem. Der vi i åtte år har hatt en rødgrønn regjering med en offensiv kulturpolitikk og et uttalt ønske om at en prosent av nasjonalbudsjettet skal komme kulturlivet til gode, får vi nå en regjering som sier at Norge børª ha et kulturliv med internasjonal kvalitet. Den som har kulturlivet som arbeidsplass, kan godt bli litt motløs av slike lave ambisjoner, 36 > Fagbladet 1/2014 For teaterteknikerne er det lite som kan måle seg med en premiereapplaus etter en lang og bratt produksjonsperiode.ª Som fagforening opplever vi et dilemma. Vi anerkjenner at publikum vil strømme til teatrene for å se forestillinger på søndager. Vi ser at søndag er en god spilledag, og at vi slik er med å sikre arbeidsplassene våre gjennom god inntjening. Samtidig har de forestillingsrelaterte ansatte i teatrene allerede i dag stor belastning med ubekvem arbeidstid. og bekymret for hva det vil bety i praksis. Videre sier regjeringsplattformen at kulturen skal slippes fri. Dette er en tendens vi har sett i kulturdebatten de seneste årene. Det frie feltet og frilansere er bra. Institusjon og faste ansettelser er dårligª. Det er ubehagelig at det skapes slike motsetninger i scenekunstfeltet. Det er nok ikke fbaargang2014 fbseksjonSAM