¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇrenseanleggene stille. Ubehandlet kloakk flyter fritt i enkelte gater og renner inn i hjemmene, medbringende rotter, hunder og sykdommer. Den politiske striden mellom Hamas og deres motstandere  Israel og de palestinske selvstyremyndighetene på den ene sida og det egyptiske regimet på den andre  påvirker livet til alle her. FN sier at Tyrkia har donert 850.000 amerikanske dollar for å lette krisa. Men etter hva jeg hører fra kommunen, er dette bare en dråpe i havet i forhold til hva som trengs for å lette situasjonen. 16.700 liter drivstoff er til nå levert i Gaza. Dette er kun nok til å løse krisa i noen dager. Myndighetene sier at det trengs 150.000 liter i måneden bare til søppelbilene på Gazastripen. Om kvelden overveldes vi av stanken av råtten kloakk. Nattelufta er fylt av den kvelende lukta, og neste morgen vil Abu Ghaleb komme med esel og kjerre for å prøve å rydde unna så mye han kan. Jeg rusler nedover gata for å se hva andre gjør. Abu Karim sitter i supermarkedet sitt med døra lukket. Han kan ikke utstå lukta. En av naboene hans har prøvd å redusere stanken og risikoen for spredning av infeksjon ved å brenne søppelet, så nå er nattelufta også fylt med røyk og den kvalmende eimen av brent plast. Jeg kan bare konstatere at mine evner til å skildre situasjonen ikke strekker til i for å gi et fullgodt bilde av den krisa vi nå befinner oss midt oppe i. Det virker som om det er bare Abu Ghaleb og eselet hans som tar inn over seg og gjør noe med problemet politiske ledere ikke kan  eller ikke vil  fatte. INNTEKTSKILDE: En mor og et av hennes åtte barn leter igjennom husholdningsavfall i håp om å finne noe som kan gjenvinnes og selges. Fagbladet 1/2014 > 53 Foto: Mohammed Omer fbaargang2014 fbseksjonSAM