¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Tilsyn i fosterhjem 14 Måtte kjempe i ett år for turnusavtaler 17 Omar tar styring over framtida 20 PORTRETTET: Odd Haldgeir Larsen 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Rockheim ruler 50 Kunst er også kamp 53 Vil nå ut til uføre medlemmer 62 Kasteballer i anbudskaos FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Barn og unge som forstyrrer 42 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Kronikk: Handlekraftig kamporganisasjon 58 Oss 60 Kryssord 61 Gullfeber og Petit 66 ETTER JOBB: Aldri sur på Jorunn-tur 68 EN AV OSS: Lar ungdommen blomstre 30 ¸ˇ¸ˇKjernejournal skal redde liv Et nasjonalt helseregister som blant annet kan inneholde opplysninger om bruk av legemidler og allergier, er på trappene. Det kan redde liv hvis vi er ute av stand til å gjøre rede for dette selv. 20 Med lun humor og stødig ganglag, kombinert med langsiktig politisk tenkning, skal Odd Haldgeir Larsen kjempe for at du får levelige arbeidsforhold. Bli kjent med den ene av de to nye nestlederne. ¸ˇ¸ˇGløder for fellesskapet 33 Allsang på Rockheim er månedens høydepunkt for Sidsel Fremstad i Trondheim. Men det er bare et av mange aktivitetstilbud til de 30 hjemmeboende eldre som til nå har prøvd ut aktivitetsappen. ¸ˇ¸ˇMange høydepunkt Tema 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarnevernsbarn deler erfaringer Barnevernsproffene Sofie og Yee har mange opplevelser som barnevernsbarn både i fosterhjem og på institusjon. Den erfaringen bruker de til å gi innspill til fagfolk og politikere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSnuoperasjon 36 I Hole kommune har de tatt i bruk en metode som kan stoppe uhel- dige mentale prosesser og i stedet få endret atferdsmønsteret før det utvikler seg til å bli voldelig. 40 Foto: Per Flakstad ¸ˇ14 Nøtterøy ønsket en overordnet avtale ved alle helseinstitusjonene i kommunen. De tillitsvalgte måtte kjempe en tøff kamp for å få avtaler hvert enkelt sted. Fra v. Birgit Gaardholm, Gunn Elisabeth L. Hubner og Janne A. Westby. ¸ˇTøff kamp for turnusavtaler ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarn som opplever overgrep Hvordan møter vi barn og unge som er utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt? spør fokusforfatterne Anne Marie Pile og Thomas J. Winther. 2 > Fagbladet 2/2014 ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Thor Nielsen Foto: Werner Juvik fbaargang2014 fbseksjonHEL