¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Tilsyn i fosterhjem ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg har opplevd et fosterhjem uten den kjærligheten jeg trengte. Det vil følge meg hele livet. Yee, 16 år ¸ˇ¸ˇtilsynet hadde gransket dokumenter og journaler og hatt møter, samtaler og intervjuer med barnevernsansatte og ledere i kommunene. Men 50 av de 66 kommunene bryter altså en eller flere bestemmelser som skal sikre rettssikkerhet og trygghet for barn i fosterhjem (se faktaboks øverst side 11). Stadig nye mennesker Gjennom 16 år i barnevernet har mange vært tett på Yee.  Har du tall på hvor mange?  Det tror jeg aldri jeg kan finne ut av. Jeg møter ofte folk på gata som sier Så stor du er blittª, men jeg aner ikke hvem de er. ¸ˇ¸ˇˇ€‹ˇ€‹ Noen får det til Barnevernet i 16 av 60 kommuner fikk ingen avvik da Helsetilsynet undersøkte om barn i fosterhjem fikk godt nok tilsyn. Noen av dem som arbeider i disse kommunene, deler her sine suksessfaktorer. ˇ€‹ Sør- og Nord-Odal TILGJENGELIG:  Første året har vi fosterhjemsbesøk hver sjette uke for å sikre god oppfølging. Vi har dessuten nesten to hele merkantile stillinger, slik at alle som tar kontakt, blir møtt. Når du ringer kommunene, kan du taste 4 og komme direkte til barnevernstjenesten. Cecilie Roverudseter, barnevernsleder ˇ€‹ Asker GODT BEMANNA:  Vi har jobbet beinhardt for å oppfylle lovkravene. Vi har fått totalt sju nye stillinger i forbindelse med barnevernsløftet. Omsorgsavdelingen, som jobber ut mot fosterhjemmene, er styrket med flere ansatte. 10 > Fagbladet 2/2014 Anne-Karin Andvik, virksomhetsleder fbaargang2014 fbseksjonHEL