¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇT TY TA AR RS Y S T R R I IN N G G ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTekst: SIDSEL HJELME Foto: ARNE STRØMME Molde er best på å bosette flyktninger. Men det skjer ikke bare av pur velvilje. Flyktningene gir også pluss i kommunekassa. Fagbladet 2/2014 > 17 fbaargang2014 fbseksjonHEL