¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIntroduksjonsprogrammet Flyktninger har rett til et heltids introduksjonsprogram. Kan vare inntil to år, men kan utvides til tre år når særlige grunner taler for det. Programmet skal tilpasses den enkelte. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kartlegging av kvalifikasjoner og karriereplaner. Språkpraksis og arbeidspraksis. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMolde best på bosetting av flyktninger Ble i fjor kåret av Imdi til årets bosettingskommune. Fire av fem som gjennomfører introduksjonsprogrammet begynner på skole eller jobb. På landsbasis er det under halvparten som gjør det samme. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDerfor lykkes Molde Flyktningenes egne forventninger avklares tidlig. Tett samarbeid mellom Flyktningtjenesten i Nav og Voksenopplærin- gen, som har ansvar for introduksjonsprogrammet. Mulighet for å ta grunnskoleeksamen innpasset i introduksjons- programmet. Spesialtilpassede klasser i videregående skole for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere med mulighet for å ta fagbrev. Kurs i hvordan skaffe seg egen bolig er en del av introduksjons- programmet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇbeid til for å få resultater. De ansatte jobber i team på tvers av etatene, og alle flyktninger har en fast miljøarbeider og programveileder å forholde seg til. Kommunestyret har bestemt at hver av de ansatte ikke skal ha ansvar for mer enn 20 flyktninger, og de har derfor mulighet for tett oppfølging av den enkelte.  Oppfølgingen går begge veier. Vi ringer dem, og de ringer oss, sier Lisbeth Lillebostad. Alle flyktninger har mobilnummeret til sine saksbehandlere, og småting løses raskt og uformelt. At småbyen gjør at de møtes på gata også på fritida er ikke noe problem.  å skille jobb og fritid går greit. Folk respekterer dette, og om det er nødvendig, så gir vi også beskjed selv, sier Lisbeth Lillebostad og legger til:  Men det kan ta lang tid å gå gjennom Storgata. Det er mange klemmer å få. Først og fremst moldenser Mange somaliere sliter med å få seg jobb i Norge, og 65 prosent av mennene står utenfor arbeidslivet. Omar har lest og hørt mye om sine landsmenns problemer. TETT TEAM: Flyktningteamet i Molde består av programveilederne Gunnhild Sæbjørnsen og Siri Klauset, miljøarbeiderne Laetitia Sabourin og Hoda Hersi, og flyktningkonsulent Lisbeth Lillebostad.  Jeg ble forbauset da jeg hørte at det er så mange somaliere i Norge som ikke jobber. Jeg bodde i Libya som flyktning i flere år, og der jobbet alle somaliere, både menn og kvinner.  Andre somaliere sier til meg at jeg har vært heldig som kom hit til Molde. Somaliere i Molde har god moral; her er det nesten ingen som er arbeidsløse, sier Omar, som også er aktiv i somalisk forening som organiserer en rekke aktiviteter i byen. å gi noe tilbake til byen er viktig, understreker han:  Her i Molde er vi først og fremst moldensere. Boligknipe å finne boliger til alle er blitt flaskehalsen i det norske mottakssystemet. I år sitter 5434 mennesker i mottak og venter på å få bostedskommune. Aldri tidligere har tallet vært høyere. I Molde har de hittil klart å skaffe boliger nok, men det kniper også her. Tidligere fikk alle kommunal bolig, men nå er de også ute i det private leiemarkedet.  Flyktninger er populære leietakere, og mange henvender seg til oss for å få flyktninger når de skal leie ut, forteller Gunnhild Sæbjørnsen, programveileder i Nav.  Så snart flyktningene er i jobb, går vi aktivt i gang med å informere om boligkarrieren og mulighetene de har gjennom Husbankens startlån. Flere flyktninger i Molde har kjøpt egen bolig, sier Sæbjørnsen. Begge skal med Nå ser Omar og Nasteho fram til at de begge kommer i jobb. Da står egen bolig høyest på prioriteringslista. Nasteho er godt i gang med introduksjonsprogrammet. Også hun har planene klare:  Jeg hadde ikke gått på skole i Somalia, men når jeg nå har lært å lese, gleder jeg meg til å gå mer på skole. å gå hjemme med barna er kjedelig i lengden. I Libya begynte jeg å jobbe da eldstesønnen var to måneder gammel, men her er det jo et annet system.  Planen min er å jobbe i barnehage eller SFO, sier Nasteho. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBosetting av flyktninger Flyktninger som har fått opphold i Norge, skal bosettes i en kommune. Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune var i 2012 på 6,1 måneder. Bosettingskom- munen får integreringstilskudd fra staten. Dette er satsene for 2014: 1. år: kr 177.000 pr. voksen, barn, enslig mindreårig 2. år: kr 200.000 3. år: kr 142.600 4. år kr 80.000 5. år kr 70.000 Barnehagetilskudd kr 23.400 (engangstilskudd) Kilde: Imdi ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 2/2014 > 19 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2014 fbseksjonHEL