¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg har ingen tro på at vi kan kjøpe oss kjærlighet med oljepenger.ª Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Kritisk helseinformasjon Et nasjonalt helseregister er på trappene. Foreløpig er det innbyggerne i noen trøndelagskommuner som er invitert til å utforme kjernejournalen der de kan legge inn opplysninger som er viktige i en krisesituasjon. Side 30 ˇ€‹ Aktive eldre Trondheim kommune vil tilby eldre hjemmeboende en aktivitetsapp. Hittil har 30 pensjonister prøvd den ut og blitt mer sosialt aktive. Side 33 ˇ€‹ Traumatiserte barn og unge FOKUS: Barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt, får ofte det som kalles for utviklingstraumer. Fagfolk må våge å møte den bakenforliggende årsaken, og ikke straffe barna, skriver Anne Marie Pile og Thomas J. Winther. Side 40 Tikkende bombe Jan har fått hjelp til å holde raseriet sitt i sjakk. I flere år var han på kant med de fleste, og han havnet ofte i slåsskamper. I Hole har de en metode som hjelper ham til å leve et normalt liv. Side 36 Fagbladet 2/2014 > 27 ¸ˇFoto: Peter Figueiredo fbaargang2014 fbseksjonHEL