¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇStevner Bufetat for retten: Ansatte må flytte 150 mil ¸ˇFagforbundet stevner Barne-, ungdoms- og familieetaten inn for Arbeidsretten for å få kjent et vedtak om omstilling ugyldig. I fjor vedtok Bufetat å samle administrative funksjoner i Tønsberg. Herfra skal det nyopprettede Bufetat Senter for administrasjon og utvikling utføre støttefunksjoner knyttet til regnskap, dokumentforvaltning og personalhåndtering for omkring 270 ulike arbeidssteder landet rundt. Ifølge fagforeningene vil omkring 200 ansatte bli berørt av omstillingen. Enkelte må flytte 150 mil dersom de vil beholde jobben sin. I strid med avtale Nå ber Fagforbundet om at Arbeidsretten stopper lokaliseringsvedtaket. I en avtale mellom Bufetat-direktør Mari Trommald og fagforeningene fra 2012 står det at omorganisering av administrative støttefunksjoner skal gjennomføres uten at Miljøarbeidere og stedlig ledelse i institusjonene må bruke tida si til administrasjon og annet forefallende kontorarbeid, framfor arbeid med barn, ungdom og familierª Mette Nord, leder i Fagforbundet DåRLIGERE TILBUD: Mette Nord og Fagforbundet går rettens vei for å stoppe Bufetats planer om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg. ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2014 medarbeidere skal behøve å bytte bostedª. Fagforbundet mener vedtaket om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg er i strid med denne avtalen. Uklok beslutning Forbundsleder Mette Nord kaller beslutningen uklok og ber Bufetat reversere vedtaket og gå tilbake til forhandlinger med fagforeningene.  Tjenestene til brukerne blir dårligere. Miljøarbeidere og stedlig ledelse i institusjonene må bruke tida si til administrasjon og annet forefallende kontorarbeid, framfor arbeid med barn, ungdom og familier.  I tillegg er det spesielt at vi først blir invitert til aktiv deltakelse, og så bryter ledelsen avtaler før prosessene er satt i gang, påpeker Mette Nord. Livsglede til alle Tekst: EINAR FJELLVIK, Frifagbevegelse.no ¸ˇ¸ˇNettverk for Nav-ansatte Ansatte i Nav er en sammensatt personalgruppe. Derfor tilhører en del av Fagforbundets medlemmer Seksjon kontor og administrasjon (SKA), mens andre er knyttet til Seksjon helse og sosial (SHS). For å samkjøre arbeidet med temaer som er spesielt aktuelt for ansatte i Nav, har de to seksjonene en felles ressursgruppe  Faggruppe Nav. Faggruppa har dannet et nettverk som er åpent for alle Nav-ansatte. De ønsker også en kontaktperson i hvert fylke for å dele og drøfte yrkesfaglige spørsmål. Ønsker du å være med i nettverket eller være kontaktperson i ditt fylke, kan du ta kontakt med rådgiver Karin Lund i Fagforbundet SKA. KES Trondheim har nå to ansatte som arbeider for at alle kommunens helse- og velferdssentre skal få sertifikat som Livsgledesykehjem. Siri Svenningsson opplyser at ved inngangen til 2014 hadde byen sju livsgledesykehjem, og åtte andre som er på vei til å bli det.  Vi har nå et politisk vedtak om at alle de 29 helse- og velferdssentrene skal ha begynt på prosessen mot å bli livsgledesykehjem i løpet av året, opplyser hun. Sammen med sin nye kollega, Frøydis Vestbøstad, arbeider Svenningsson med å forankre ideene bak stiftelsen Livsglede for Eldre på alle nivåer på sykehjemmene. KES Foto: Ole Palmstrøm fbaargang2014 fbseksjonHEL