¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇårets ildsjel er kåret Daad Gjerde er kåret til årets ildsjel, og Divisjon psykisk helsevern i Bergen har fått pris for årets arbeidsmiljøprosjekt av KLP. Daad Gjerde jobber ved Follo Kvalifiseringssenter, et voksenopplæringssenter for innvandrere, eid av Frogn, Ski og Vestby kommuner i Akershus. Der jobber hun med voksne flyktninger som skal kvalifisere seg til arbeid og utdanning i Norge. Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen fikk pris for sitt arbeidsmiljøprosjekt Terapeutisk møte med aggresjon. Ustoppelig optimist Ifølge forsikringsselskapet KLPs begrunnelse er Daad Gjerde en ustoppelig optimist, spør alltid hva hun kan bidra med, er opptatt av å finne løsninger, tenker kreativt og alternativt, er raus med positiv omtale av kolleger og elever (og) tar ansvar utenom hennes ansvarsområdeª, heter det blant annet i begrunnelsen for pristildelingen.  Daad er et flott forbilde for andre, sier juryleder Vibeke Os Bratlie, HMS-ansvarlig i KLP. Mindre vold og trusler Psykiatrien i Helse Bergen vant årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 for programmet Terapeutisk møte med aggresjon. Målet var å redusere bruken av makt og tvang i psykiatrien, og de ansatte gikk på et fire dagers kurs om hvordan de bør møte aggre- sjon på lukkede avdelinger. Her lærte de om aggresjon, hva som kan utløse aggressiv atferd og om ulike handlingsalternativer før, under og etter en aggressiv episode. Resultatet er positivt. Statistikken for antall hendelser med vold og trusler mot personalet viser en tydelig nedgang fra 2011 til 2012, og en videre nedgang i 2013. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇAlle får heltid Ingen skal lenger arbeide ufrivillig deltid i Gamvik. Alle ansatte har fått oppfylt sine ønsker om hele stillinger takket være et samarbeid mellom fagforeningene og kommuneledelsen. Helsesjef Trond Einar Olaussen i finnmarkskommunen sier at både ansatte og ledelse har måttet strekke seg for å få det til.  På sykehjemmet arbeider de som går i turnus nå tre av åtte helger mot tidligere tre av ni helger, opplyser han. Et annet trekk for å få til heltid har vært at mange nå er knyttet til to tjenesteområder. Ansatte ved sykehjemmet tar for eksempel noen dagvakter i hjemmetjenesten. Fire helsefagarbeidere har også fått opplæring slik at de kan ta vakter som helsesekretærer på legesenteret.  Men ingen skal arbeide på flere enn to steder, og alle skal være minst 60 prosent på sin hovedarbeidsplass, sier Olaussen. Økt grunnbemanning brukes også til å dekke opp for fravær. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNærmere fagbrev for portører ¸ˇLasse Haugland, portør i Helse Bergen Lasse Haugland, portør i Helse Bergen, har lenge ivret for at portørene skal kunne ta fagbrev. Nå er han på plass i læreplangruppa som er nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Faglig råd for helse- og sosialfag etablerte allerede i 2009 ei arbeidsgruppe som skulle vurdere opplæring av portører. Arbeidsgruppa foreslo at det skulle opprettes Vg3 for portørfaget. Saken har siden vært behandlet i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Lasse Haugland og kollegene hans på Haukeland begynte arbeidet for innføring av fagbrev for portører allerede i 2005. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 2/2014 > 29 Christian Clausen fbaargang2014 fbseksjonHEL