¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTenk deg at du havner i en trafikkulykke og at det oppsto anestesikomplikasjoner sist du var innlagt. Tenk deg at disse opplysningene bare er lagret i ei mappe ved det forrige sykehuset du var lagt inn på. Tekst og foto: ALBERT COLLETT Ny joDurnal kan redde liv 3 4 0 F > > 4 a g b l a d e t 2 / 2 2 0 0 1 1 et vil ta noen år før alle som trenger det, er på Legger til opplysninger selv plass i den nye, nasjonale kjernejournalen Bor du i pilotkommunene, trenger du ikke vente til neste som skal inneholde slik kritisk helseinforlegebesøk før du legger inn informasjon om egen helse. masjon. Selv om målgruppa er bare en til to Da kan du gå til www.helsenorge.no, klikke på Min prosent av befolkningen, er den viktig fordi den kan redde liv for dem det gjelder. Kritisk helseinformasjon Nasjonal kjernejournal er et helseregister som blant annet skal inneholde opplysninger om legemidler utlevert på resept, alvorlige allergier m.m. Det skal gjøres tilgjengelig for en størst mulig del av helsevesenet. Du skal ha tilgang til det selv, og kan selv legge inn opplysninger om egen helse. Og ikke minst: Kjernejournalen inneholder en logg slik at du kan se hvem som har vært inne. En av hensiktene med loggen er å forebygge snoking. Utprøvingen er i gang i de sørtrønderske pilotkommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Manglende informasjon Hallvard Dvergsdal er fastlege på Byåsen legesenter i Trondheim. Han sitter i helsepersonellforumet til Helsedirektoratet, og har vært med på å forberede kjernejourna- len i halvannet år. Sykehusene er et viktig bruksområde for journa- len, for i dag har ikke sykehuslegene tilgang til informasjon om hvilke legemidler pasientene har fått forskrevet av andre leger. Dette kan skape problemer. Ikke alle pasienter kan medisinene sine på rams, eller er i stand til å gjøre rede for dem i innleggingsøyeblikket. å få vite at tablettene er blå, eller små og brune, er ikke nødvendigvis noen hjelp. Sykehuslegene vet heller ikke hvilke allergier pasientene har hvis de ikke er i stand til å opplyse om det selv. helseª-knappen, og logge deg inn med bank-id som om du skal i nettbanken. Vær likevel oppmerksom på at det ikke er sikkert at ditt legekontor eller din lege er tilsluttet kjernejournalen ennå. Trondheim er foreløpig tre av de fire legene på Byåsen med, i tillegg til tre fire andre legekontor, akuttmottak, AMK og legevakta. Hvis du først har kommet deg inn, skal du kunne legge inn egen sykehistorie, navn på pårørende, spesielle kommunikasjonsbehov osv. Høy sikkerhet Foreløpig er det bare leger, sykepleiere på AMK og innbyggere i utprøvingsområdet som har tilgang til Nasjonal kjernejournal. Kjernejournalen ligger i et lukket helsenett. Legenes innloggingssystem krever egne id-kort, og skal i så måte være sikrere enn banken. Helsepersonell som > skal ha tilgang til kjernejournalen, må dessuten bestå en ¸ˇSTåR BAK: Fastlege Hallvard Dvergsdal på Byåsen legesenter i Trondheim har vært med på å utvikle Nasjonal kjernejournal. 3 0 F a g b l a d e t 2 / fbaargang2014 fbseksjonHEL