¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlik helsepersonell ser kjernejournalen. Slik bruker du kjernejournalen Etter hvert som Nasjonal kjernejournal rulles ut over hele landet, kan du legge inn helseopplysninger om deg selv. Du går til nettstedet www.helsenorge.no, og logger deg inn som om du skal i nettbanken. Vel inne kan du klikke på Min helseª-knappen. Da får du opp skjermbildet du ser i illustrasjonen, med flere kategorier som vil utgjøre en naturlig del av kjernejournalen. Knappen Kritisk informasjonª viser informasjon som legen din har lagt inn i samråd med deg. Det kan for eksempel gjelde allergi mot medisiner eller komplikasjoner ved anestesi. F F 1 a a g g b b l l a a d d e e t 2 t 2 / / 2 2 0 0 1 1 4 3 4 3 > > 1 Under Egne registreringer i kjernejournalª har du mulighet for å legge inn opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov, for eksempel om du er døv eller trenger tolk. Under Om megªknappen kan du legge inn opplysninger om nærmeste pårørende som du vil at helsepersonell skal kontakte. Du kan også sjekke om opplysningene om deg selv stemmer. De er i utgangspunktet hentet fra Folkeregisteret. Under Innstillingerª kan du reservere deg mot i det hele tatt å ha en kjernejournal, eller begrense tilgangen for helsepersonell. Grafikk: Vidar Eriksen, Fagbladet fbaargang2014 fbseksjonHEL