¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEt lite dataprogram på mobilen har økt aktiviteten blant eldre i Trondheim. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN En mobilapplikasjon gjør det lettere å leve et aktivt liv for eldre. Appen skal bidra til at de holder seg i vigør lenger og trives bedre. Et langsiktig mål er at eldre mennesker skal klare seg lenger uten bistand og bo hjemme lenger. Tomme dager Sidsel Fremstad (66) er blant dem som har lastet ned appen på smarttelefonen sin. Hun gikk av med pensjon for tre år siden, og har brukt aktivitetsappen nesten like lenge.  Jeg hadde gledet meg til å gjøre alt jeg ikke hadde hatt tid til før. Men da jeg hadde vært pensjonist i tre måneder, var jeg ferdig med å vaske og rydde, forteller den tid- ligere rådgiveren i Trondheim og omegn boligbyggelag. Mannen hennes er fremdeles i full jobb, og Fremstad opplevde etter hvert at dagene ble tomme. Heldigvis for henne skulle appen prøves ut blant eldre i kommunen, og hun ble invitert til å være med i et prøveprosjekt. Enklere liv Om lag 30 hjemmeboende pensjonister i Trondheim har testet ut aktivetsappen som er utviklet i det europeiske prosjektet Co-Living. Prosjektet er nylig avsluttet, men Toril Nervik ved infosenteret for seniorer i Trondheim opplyser at appen skal videreutvikles lokalt. En brukerundersøkelse viser at deltakerne mener appen gjør livet enklere og at de blir mer selvhjulpne. Testpersonene syns appen er enkel å bruke, og de sier at de oftere deltar i sosiale sammen- henger etter at de fikk appen.  Vi ønsker derfor å kunne invitere flere av byens eldre til å ta den i bruk, sier Nervik. Helsedirektoratet har bevilget 800.000 kroner for å gjøre det mulig. Tar initiativ Sidsel Fremstad er ikke i tvil om at aktivitetsappen har stimulert henne til å delta i en rekke sosiale aktiviteter på dagtid. Ved hjelp av dette digitale verktøyet får hun informasjon om arrangementer som tilbys av lokale organisasjoner, Senioruniversitetet, biblioteket og kommunen  blant annet arrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken. Brukerne av appen melder seg på arrangementer, de ser hvem som har meldt seg på, de kan invitere med seg andre app-brukere, og de kan selv arrangere turer som er åpne for alle.  Vi går ofte sammen på kino eller teater og tar gjerne en kopp kaffe sammen etterpå, sier Fremstad. Men allsangen på Rockheim er kanskje månedens høydepunkt.  Vi som har aktivitetsappen, får invitasjonen tidlig, og jeg melder meg på med en gang, for der blir det fort fullboocket, forteller Sidsel Fremstad. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇALLSANG:  Jeg hadde nok aldri gått på Rockheim hvis ikke jeg visste at noen av mine appvenner også skulle dit, sier Sidsel Fremstad. Fagbladet 2/2014 > 33 Lett å bli med fbaargang2014 fbseksjonHEL