¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEr du fagarbeider ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ- og har lyst til å jobbe med opplæring i skole og arbeidsliv? Da kan Yrkesfaglærerutdanning være det rette for deg! Utdanningene tilbys som samlings- og nettbaserte studier. Søknadsfrist 1. mars/15. april For mer informasjon: www.hioa.no/studier Opptakskontoret: 67 23 50 50 Studieleder Inger Lise Holen: 64 84 91 91 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOpplæringsprogram i Aktiv omsorg  kultur, aktivitet og trivsel. Senter for omsorgsforskning Sør ved Høgskolen i Telemark, i samarbeid med Fagakademiet, starter opp en ny runde med opplæringsprogrammet i Aktiv omsorg våren 2014. Gjennom kunnskap om Aktiv omsorg skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker. Målgruppen er ledere og ansatte i helse og omsorgstjenestene. Frivillige, kulturarbeidere og andre interesserte kan også delta Opplæringsprogrammets varighet og omfang: Samlingsbasert med fire samlinger av to dagers varighet. Egeninnsats mellom samlingene må påberegnes i form av aksjonslæring på egen arbeidsplass og pensumlitteratur Eksamen med 15 studiepoeng kan avlegges av deltakere med studiekompetanse eller realkompetanse. Øvrige vil motta kursbevis. Kursavgift på kr. 8000,inkluderer læremateriell, eksamensutgifter, kaffe/te og lunsj. Reise og overnatting dekkes av deltakerne. Søknadsfrist Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark: 14. mars 2014 Nord-Norge, Trøndelag, Innlandet, Vestlandet og Østlandet: 11. april 2014 Kommuner kan søke Fylkesmannen om økonomisk støtte til kompetanseheving i aktiv omsorg over Kompetanseløftet 2015 Mer informasjon og påmelding: www.hit.no/aktiv ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL