¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEkteskapet tok slutt, og forholdet til sønnen og familien ble satt på en hard prøve. Krisemøte i kommunen Janª skapte etter hvert så mye frykt i nabolaget at kommunen måtte gripe inn. Det kom mange bekymringsmeldinger. Flere av naboene var livredde. Høsten 2008 var situasjonen blitt uutholdelig for Janª og alle rundt ham. Et raseriutbrudd på nabotomta ble utslagsgivende. Han ble innlagt på sikkerhetsenheten på psykiatrisk avdeling i Lier.  Det er bra jeg ble stoppet, for ellers kunne det ha skjedd noe veldig ille, sier Janª. På Lier møtte han ERM-prosjektleder og psykiatrisk sykepleier Gunnar Eidhammer. Snuoperasjonen I starten var Janª lite interessert i å samarbeide eller jobbe med seg selv. Han var vant til å bli lagt inn når krisa toppet seg, og raskt utskrevet. Men sikkerhetsavdelingen ville beholde 45-åringen over lengre tid for å finne årsakene til aggresjonen og kartlegge en eventuell diagnose.  Janª ble stadig mer samarbeidsvillig. Han tok også medisiner jevnlig og ble i bedre form, forteller Eidhammer.  Først nå skjønte jeg at jeg var syk. Det var tungt til å begynne med, forteller Janª VELLYKKET: I flere år var Jan på kant med de fleste. I Hole bruker de en metode som hjelper ham å kontrollere sinnet. > Fagbladet 2/2014 > 37 Jeg kom ofte i slåsskamper og oppførte meg truende. ¸ˇ¸ˇ fbaargang2014 fbseksjonHEL