¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇERM (Early Recognition Method) FOREBYGGER: Ved hjelp av et enkelt skjema kan Janª og behandlerne se hvor bra han har det psyikisk og sosialt. Aller viktigst er det at forvarsler til aggresjon kan oppdages tidlig. Norsktilpasset modell Eidhammer oppdaget ERM på et seminar i Amsterdam i 2007, og var en nøkkelperson da metoden ble innført i Norge året etter. Siden har han arbeidet med å utvikle og tilpasse den for flere pasientgrupper, også i kommunene.  Vi skjønte fort at metoden kan fungere godt i Norge. Den kognitive tilnærmingen passer godt med vår organisering. Vi jobber tettere med pasientene enn det som er praksis i mange andre land. Med flere ansatte på hver avde- ling har vi større kapasitet til å forvalte pasientenes følelser og tanker. Brukermedvirkning står sentralt i tenkningen, sier Eidhammer. Samarbeid og åpenhet I motsetning til mange andre metoder, legger ERM vekt på samarbeid og full åpenhet med pasienten. Etter en grundig innføring og kartlegging blir forvarsler identifisert. Dette er risikoatferd som kan lede til voldelig utbrudd eller selvskading uten behandling. Janª begynte med metoden som en av de tre første i Norge.  Det var spennende å se om en ny metode kunne ha en positiv effekt på Jansª aggressivitet. Vi vurderte det som en god ide å ta tak i forvarslene før han ble aggressiv, sier Eidhammer. Da Janª ble overført til Hole kommune, fulgte metoden med. Godt verktøy for helsepersonell I Hole kommune har miljøterapeut Bartosz Skwarski jobbet med ERM i litt over et år. Engasjementet hos brukerne er overraskende høy, mener han.  De er veldig motiverte og ivrige, år etter år. Spesielt Janª. Metoden er et godt verktøy for helsepersonell, både i spesialisthelsetjenesten og ute i kommunene. Men det er viktig med godt kjennskap til denne metoden, ellers kan det bli overfladisk. Janª har ikke hatt tilbakefall på aggresjon.  Det har gått veldig bra! Jeg syns det er veldig godt at symptomene ikke kommer. Men jeg må hele tida være observant, jeg ser at jeg har saker å tenke gjennom. Med ERM rekker ikke problemene å bli overveldende. Jeg er fornøyd med livssituasjonen min nå. ¸ˇDet er bra jeg ble stoppet, for ellers kunne det ha skjedd noe veldig ille. ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL