¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇKreativ omsorg tilbake til Hamar Kreativ omsorg 2014 er lagt til Hamar hvor den første konferansen gikk av stabelen i 2005. På programmet står blant annet: for personer med demens. berøring. gjennom bilder. med demens. Kompetanse i ambulansefaget sykehjem. Deltakerne på den tiende i rekken av Kreativ omsorg vil også møte skuespiller Kai Remlov og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg. Du kan melde deg på konferansen ved å gå inn på www.fagforbundet.no/shs så lenge det er ledige plasser. KES ¸ˇHans Martin Aase er Fagforbundets representant i ei arbeidsgruppe som skal kartlegge kompetansebehovet for ambulansepersonell. Fagforbundet har lenge vært en pådriver for å etablere en ny utdanning på høgskolenivå. Aase sier argumentene for Fagforbundets syn stadig blir sterkere.  Legevaktdistriktene er blitt større og mer stasjonære, og legene reiser sjelden ut til pasientene. Dermed er det ambulansepersonellet som blir sendt ut for å vurdere situasjonen, forklarer han.  Også den teknologiske utviklingen medfører stadig mer avansert behandling og diagnostisering prehospitalt, sier Aase. Han mener videre at ambulansetjenesten kommer til å være sentral i fordelingen av Engasjert i psykisk helse Raymond Turøy, leder i Fagforbundet SHS, er valgt som nestleder i representantskapet til Rådet for psykisk helse. Rådet samler 28 arbeidstaker-, bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.  Fagforbundet verdsetter det Hans Martin Aase. ¸ˇpasienter til riktig behandlingsnivå.  Dette blir stadig mer komplisert på grunn av samhandlingsreformen og økt funksjonsfordeling mellom sykehusene, mener han. Aase presiserer at dagens fagbrevutdanning også i framtida bør være grunnutdanningen i faget. KES arbeidet rådet gjør, og vi bidrar gjerne til å styrke dette feltet, sier Turøy. Han mener forbundets ansatte-perspektiv er viktig for å sikre godt arbeidsmiljø og dermed også bedre tjenester innenfor psykisk helsearbeid. ¸ˇKES ¸ˇStopp profittjaget i barnevernet Jeg blir opprørt når jeg hører barneminister Solveig Horne mene at kommersielle aktører gir den beste omsorgen for barn. Det burde ikke være lov å tjene penger på barnevern. Barnevern er en utgift, betalt med offentlige midler. Samtidig er det en helt nødvendig investering  både etisk og samfunnsøkonomisk. Det skal ikke være nødvendig å ha profitt som drivkraft for å ville hjelpe barn i en vanskelig livssituasjon. Jeg foretrekker mye heller et samfunn bygget på solidaritet og nestekjærlighet. Fordi barna fortjener det. Fagforbundets medlemmer i barnevernet melder om at anbudsrunder gjør det vanskelig å drive langsiktig og godt miljøarbeid. Altfor ofte ser vi brutte relasjoner og barn som tvinges til å flytte. Og anbudsrunder skaper mer byråkrati. Et bestillingsdokument skal ta høyde for alle eventualiteter som framtida måtte Jeg har ingen tro på at vi kan kjøpe oss kjærlighet med oljepenger. by på. Det gir seg selv at det blir en temmelig vrien oppgave  siden framtida kan by på et hav av overraskelser. For meg er det langt viktigere å være der når noe oppstår i barnets liv. Det skal ikke dreie seg ¸ˇom å lete etter hull i en bestilling, å finne en unnskyldning for ikke å ta ansvar når noen møter enda en motbakke i livet. Det er et tankekors at de som tjener penger på barnevern, selv ikke har noen direkte kontakt med barna. Det er i kontakten med barna kvalitet skapes. Det er motiverte og trygge ansatte som skaper de virkelige verdiene. Hvordan kan barneministeren mene at konkurranse mellom ulike kommersielle selskaper gir den beste omsorgen for barn? Jeg har ingen tro på at vi kan kjøpe oss kjærlighet med oljepenger. For noen er dette et spennende tankeeksperiment, men la ikke våre mest sårbare bli forsøkskaniner i dette politiske spillet. Raymond Turøy ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 2/2014 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2014 fbseksjonHEL