¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPØR UFØRE:  Fortell oss hva du ønsker av oss, oppfordrer (f.v.) Judith Refsnæs, Kari Solberg og Arnbjørg Myrvang i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg. Vil nå ut til uføre medlemmer Fagforbundet har 19.000 uføre medlemmer. Nå vil forbundet gjerne vite mer om dem og hva de ønsker seg av medlemskapet sitt. TDekst: KIRSTI KNUDSEN Foto: SIDSEL HJELME et sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet vil i løpet av kort tid sende ut en spørreundersøkelse blant uføre medlemmer som er 50 år eller yngre. I dag er uføre og pensjonister i Fagforbun- det organisert i ett og samme utvalg. Hva unge, uføre medlemmer syns om det, er blant de spørsmålene de ønsker svar på.  Vi vil gjerne vite om de føler seg ivaretatt på en god måte av oss, sier Kari Solberg, uførerepresentant i det sentrale pensjonistutvalget.  Derfor trenger vi innspill og ideer, og vi håper vi at alle som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare. Føler seg ikke som pensjonister Alle som står som uføre medlemmer i Fagforbundet, er kollektiv tilmeldt Pensjonistforbundet sentralt. De får også tilsendt bladet Pensjonisten hvis de ønsker det.  Det er mange som ikke vil ha bladet, for de føler seg ikke som det vi forbinder med pensjonister, altså folk godt oppe i årene. Det er litt synd, for det er mye godt stoff der også om oss uføre, sier Solberg. Hun oppfordrer folk om å ta kontakt med fagforeningen sin og melde fra at de vil motta bladet. Ny uføretrygdlov En annen oppfordring fra Kari Solberg er at uføremedlemmene melder seg inn i Pensjonistforbundet lokalt.  På den måten vil de kunne være med og påvirke kommunene når de tar politiske beslutninger, sier hun. Hun kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å engasjere seg.  Nå er en ny uføretrygdelov på trappene, og vi er veldig spent på om den nye regjeringen vil gjøre endringer, eller om den blir slik som lovforslaget er. Det blir tøffere uansett, mener Solberg.  Si hva du mener! Solberg og de andre i det sentrale pensjonistutvalget har som mål at Fagforbundet skal bli det aller beste stedet å være organisert  også for unge uføre.  I tillegg til å besvare spørsmålene i undersøkelsen, kan du si hva du mener på et eget ark, sier Kari Solberg.  Svarene vil forhåpentligvis gi oss et godt grunnlag for å arbeide videre i riktig retning for våre uføre medlemmer. Fagbladet 2/2014 > 53 fbaargang2014 fbseksjonHEL