¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHermod © 456 11-2013 Pike navn ¸ˇ¸ˇAnvendelse ¸ˇ¸ˇSlepe Plantedel Godhet ¸ˇBygsle Orke Avsluttet Lever Majoritet Pattedyr ¸ˇ¸ˇSkeiv ¸ˇFinsk by Gjøre klar Ordonnans ¸ˇHån Lege fork. Stirre Harmoni ¸ˇLei Tekke ¸ˇMange ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAvdekket Skift Herberge Skjønn Ensom Gutte navn Levere Spiste ¸ˇMelodi Myldre Tøy Pluss ¸ˇRegning ¸ˇModerne Kvin Rede Plass Rettesnor ¸ˇGjengi Basseng Varm Komposisjon Fortære Smått Viser ¸ˇLikvidere Avvise Lukte Stats bedrift Fugl ¸ˇMynt fork. Slubbert Karakterløs Gutte navn OE ¸ˇ¸ˇ¸ˇUtstyre ¸ˇForm ¸ˇ¸ˇFugl ¸ˇEmne Dialog ¸ˇOrdner Mesterskap Kledning Flatemål Hovedstad ¸ˇOverhode ¸ˇAnfall Inndra Forsikring Tall ¸ˇUtslått ¸ˇBuss Klar Bisk ¸ˇPike navn ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnereav kryssord nr. 11 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Anne Moen 2335 STANGE Bjarne Moskvil 3182 HORTEN Torbjørg Takle 6887 Lærdal ¸ˇP ¸ˇ¸ˇM S M E L L I P T I S K I D N Y E å L E R U S E G R I L L ¸ˇL ¸ˇå T I ¸ˇE D E I S E ¸ˇN I S S L E D E N I K L E S T Y R E S I N N L F O R G J E V E S R K U G E I T K A I A I R E N E E M U U T E K D R I N K I I L O G B U N D E T ¸ˇF N O V E L L E N ¸ˇP E A V A U ¸ˇM T E K U E E D I L E ¸ˇG F O R B U N D E T T R E K N I N G R å I ¸ˇR S A E R G A D H E N D E G E B Y R ¸ˇE V A ¸ˇE I D E E L T N I N A Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 15. mars! Merk konvolutten med kryssord nr. 2ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 2/2014 Foto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonHEL