¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 335.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇLar ungdommen blomstre Gjennom det kommunale ungdomstilbudet Lerkendal Ung i Trondheim legger daglig leder Erling Bøhn Hilstad (28) til rette for at ungdommer kan arrangere konserter, spille biljard eller holde sykurs. Han er en av ca. 5400 medlemmer i Fagforbundet som jobber innenfor kulturområdet. ###*P >>Fagbladet *I/*Y Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2014 fbseksjonHEL