¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇå putte barn helt ned i 5 1D 2 års alder i en bås for forventet, over forventet eller under forventet måloppnåelse, kan frata dem selvtillit og motivasjon.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Stevner Bufetat  Miljøarbeidere og ledelse må bruke tid til administrasjon og forefallende kontorarbeid framfor arbeid med barn, ungdom og familier, mener Fagforbundets leder Mette Nord om Bufetats planer om å samle alle administrative oppgaver i Tønsberg. Side 28 ˇ€‹ Menn er ettertraktet Prosjektet Menn i barnehage er spennende, mener Nav. Ikke minst fordi menn som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har gode utsikter til jobb. Kvalifiserte menn er ettertraktet i barnehager. Side 30 ˇ€‹ Snakk med barna om seksualitet FOKUS: Mennesket er et seksuelt vesen fra vi ligger i mors mage, og seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Barnehageansatte må kunne snakke med barna om dette, skriver Hanne Emilie Skarpsno. Side 36 Positive til utvidet åpningstid Bibliotekar Rigmor Haug viser hvordan folk i Stavern selv kan låse seg inn på biblioteket. Tilbakemeldingene har vært positive. Også Bibliotekforeningen er positiv, så lenge bemanningen ikke kuttes. Side 32 Fagbladet 2/2014 > 27 ¸ˇFoto: Per Flakstad fbaargang2014 fbseksjonKIR