¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇINGEN PROBLEMER: Så langt har ikke Benedikte Gjone eller de andre bibliotekarene opplevd at noen har forsøkt å ta med seg bøker som ikke er registrert eller gjort hærverk på kveldstid. Selvbetjent bibliotek ¸ˇMER ENN FØR:  Vi bruker biblioteket mer enn før, sier Erik Withbro og Randi Sandvik. De tar gjerne en tur utenom ordinær åpningstid for å lese aviser og tidsskrifter. Fagbladet 2/2014 > 33 fbaargang2014 fbseksjonKIR