¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇåPNER SELV: Bibliotekar Rigmor Hawug demonstrerer hvordan publikum selv kan åpne døra ved å taste pinkoden på lånekortet sitt. I helgene, spesielt på søndagene, tar han gjerne med barnebarna, og de syns det er ekstra spennende å gå på biblioteket når de kan låse seg inn selv. Både Sandvik og Withbro forteller at de bruker biblioteket mer enn de gjorde før, selv om de ikke nødvendigvis låner så mye mer enn tidligere. Samme bemanning  Totalt sett har vi ikke merket noen markert utlånsøkning, men vi registrerer at folk bruker biblioteket litt annerledes, sier Haug og Gjone. Blant annet kommer studenter oftere enn før for å bruke biblioteket som lesesal. Her har de tilgang på trådløst nett, tidsskrifter og bøker.  Før hadde vi flere stasjonære maskiner, men vi ser at folk bruker dem i mindre grad. Nå har de heller med seg sine egne laptoper, nettbrett eller smarttelefoner, sier bibliotekarene. En del ungdommer sitter også på biblioteket med lekser, men de som er under 18 år, må gjøre dette innenfor ordinær åpningstid. Du må være myndig for å få et lånekort som du kan låse opp døra med. Både Haug og Gjone er dessuten nøye med å understreke at bemanningen er den samme som før. De som ønsker hjelp og veiledning fra en bibliotekar, vil få den samme servicen som de er vant til innenfor ordinær åpningstid. Den er fortsatt den samme. ALARMPORTAL: To kameraer registrerer alle som går inn og ut. Opptakene slettes etter sju dager. UTLåNSAUTOMAT: Siden alt materialet er radiomerket, kan hele bunken med bøker legges på utlånsautomaten samtidig for registrering. ¸ˇEn av dem som helst går i åpningstida, er Birgitte Broager Thorsen. Hun har med seg sønnene sine, og syns det er greit å få råd og veiledning til å velge barnebøker.  Jeg visste faktisk ikke at biblioteket var blitt selvbetjent utenom åpningstidene, sier hun. Beredskapstelefon Så langt har det meste gått smertefritt. Den største utfordringen har vært selve inngangsdøra, som står litt utsatt til for vær og vind. På et kyststed som Stavern har det i noen tilfeller ført til at den ikke har åpnet seg som den skulle.  Vi er også avhengig av at nettforbindelsen er i orden, siden pinkoden som publikum taster inn, må verifiseres via internett for at døra skal gå opp, sier Gjone og Haug. Hvis folk får problemer, kan de ringe hovedbiblioteket i Larvik. Om det er stengt, fins det et beredskapsnummer. Den telefonen har biblioteksjefen selv ansvaret for.  Hittil har henvendelsene vært så få at sjefen håndterer dem greit selv. Vi har ikke noen form for bakvakt. Hvis det skulle bli telefonstorm, må vi diskutere en eller annen form for bakvaktturnus, men foreløpig har ikke dette vært aktuelt, sier Rigmor Haug og Benedikte Gjone. GJØR LEKSER: Ungdom bruker biblioteket når de gjør lekser. Hannah Jasmin Sunnarvik (nærmest) og Andrea Bang syns det er et fint sted å sitte. Studenter over 18 år låser seg inn selv og bruker biblioteket som lesesal på kvelder og i helger. ¸ˇ Monica Deildokk, som er leder i Bibliotekarforbundet i Norge, er positiv til utvidet åpningstid. Samtidig understreker hun overfor NRK at det er svært viktig å ha et bibliotek som er betjent og som driver med formidling. Hun håper ikke ordningen med selvbetjente biblioteker fører til at politikerne tror det er behov for færre ansatte på bibliotekene. 34 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR