¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇNorge framstår som et frigjort og åpent samfunn når det kommer til seksualitet. Det er tema i mediene og i reklamebransjen. Likevel opplever mange at det er flaut å snakke med barna sine om seksualitet. Barns seksualitet, er det så flaut? ¸ˇ¸ˇHanne Emilie Skarpsno Førskolelærer og sexologisk rådgiver. Videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, flerkulturell pedagogikk, barnevern og zen-coaching. Forfatter av boka Barn og seksualitet. Utfordringer i barnehagen. (SEBU Forlag 2013) Barnehageansatte skal ivareta en profesjon, og de må kunne snakke om seksualitet på lik linje med alle mulige andre aktuelle temaer i barnehagen. Men hva er så seksualitet? Mange tenker at seksualiteten er noe som begynner å utvikle seg i puberteten, men mennesket er et seksuelt vesen fra vi ligger i mors mage. Verdens helseorganisasjon definerer seksualitet på følgende måte: Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre sider av livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å få orgasme, seksualitet er mye mer. Den finnes i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Seksualitet uttrykkes i hvordan vi beveger oss, og hvordan vi berører og berøres av andre.ª (WHO 1986) Hvorfor er seksualitet et viktig tema i barnehagen? Menneskets identitet dannes i barneårene, og seksualiteten er en viktig del av vår identitet. I møte med andre skaper barnet et bilde av seg selv og hvem det er. Temaheftet fra Kunnskapsdepartementet om likestilling i barnehagen bruker begrepet frigjørende blikkª. Ser vi på barna med et blikk som gir dem friheten til å være helt og fullt seg selv? Vårt samfunns tankegang er i stor grad preget av tokjønnethet og heteronormativitet. Skal vi kunne møte barna med et frigjørende blikk, må dette utfordres. Det er viktig at barna opplever at de alltid kan snakke fritt og stille spørsmål, også om kropp og seksualitet. Bøker om emnet kan gjerne ligge framme. Barn leker og utforsker seksualiteten. De tar i bruk alle sansene sine og ser, lukter, smaker og berører. De imiterer de voksne, tester ut seksualiserte ord, onanerer, leker kjærester og tester ut kjønnsroller. Det er viktig at de voksne viser respekt og legger til rette for denne leken som all annen lek. Når seksualitet skal settes på dagsorden i en barnehage, er det viktig at personalet først har diskutert og bevisst- Her følger en liten oversikt som kan være til hjelp: Når barn er under fire år: forskjellige. (babyhull, tissehull, rumpehull, koseknapp, gladtiss). mage før de kommer ut av skjeden, rett ved tissehullet. kose med sin egen tiss når vi er for oss selv. funksjoner. Ta gjerne initiativet selv. til deres egen kropp. de sosiale og de personlige. Det er 36 > Fagbladet 2/2014 gjort egne tanker og holdninger. Forskning viser at barn som ikke har blitt møtt med anerkjennelse og respekt rundt seksualiteten sin, sliter med dette langt inn i voksenlivet. Det holder ikke at hver enkelt barnehageansatt ubevisst handler ut fra egne, private holdninger. Problemstillingene må fram i lyset og diskuteres. Vi kan ikke la tilfeldighetene råde med et så viktig tema. Ser vi på barna med et blikk som gir dem friheten til å være helt og fullt seg selv?ª for eksempel vanlig at vi har på oss truse, og at en ikke tar andre på puppene eller tissen uten lov. barna om at de bestemmer over egen kropp. De kan selv bestemme om de ønsker å klemme eller bli tatt på av andre. Forklar at det er forskjell på god og dårlig berøring. Den gode berøringen er ønsket og oppleves behagelig, den dårlige er ubehagelig, uønsket og invaderende. Barna har rett til å si ja og nei. Fortell barna at fbaargang2014 fbseksjonKIR