¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdet kan finnes hyggelige mennesker som prøver å lure barn til å ta på sin egen tiss eller den voksnes. Dette er ikke ok berøring, og barnet må fortelle det til en annen voksen det stoler på. Dette er ikke å sladre! voksne det ville være aktuelt for dem å fortelle om det de syns er vanskelig, eller hvis de ikke får ha kroppen sin i fred. Når barnet er mellom fire og seks år: pene deres kommer til å endre seg etter hvert som de vokser og blir eldre. mennesker. Også at to personer av samme kjønn kan være glad i hverandre og leve sammen. hvordan de fødes. ta på egne kjønnsorganer. At dette er helt vanlig for de fleste, men at det er noe vi gjør når vi er for oss selv. at barn av og til leker at de lager barn, at de kler av seg og ser på tissen til hverandre, osv. noen tar barnet på tissen uten at de vil det selv, eller spør om de kan ta på deres. Dette kan skje selv om det er en voksen/ungdom de kjenner fra før. Hvis en de ikke kjenner prøver å lokke barnet med seg, må barnet si ifra til andre voksne de stoler på. Det er viktig å få fram at slikt misbruk aldri er barnets skyld. voksne barna kan snakke med dersom noen gjør ting med kroppen deres som de ikke liker Det kan for eksempel være foreldre, nabo, barnehageansatt, lærer, politi, eller helsesøster. UTFORSKERE: Voksne må vise respekt og legge til rette for barn som vil leke kjærester og teste ut kjønnsroller, mener fokusforfatteren. Fagbladet 2/2014 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKIR