¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Fagforbundet krever at Bufetat gjør om vedtaket om å flytte alle administrative støttefunksjoner til Tønsberg. 200 ansatte er berørt av flytteprosjektet. 8 TEMA: Tilsyn i fosterhjem 14 Måtte kjempe i ett år for turnusavtaler 17 Omar tar styring over framtida 20 PORTRETTET: Odd Haldgeir Larsen 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Rockheim ruler 46 Kunst er også kamp 49 Vil nå ut til uføre medlemmer 58 Kasteballer i anbudskaos FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Mer konkurranseutsetting? 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Kronikk: Handlekraftig kamporganisasjon 54 Oss 56 Kryssord 57 Gullfeber og Petit 62 ETTER JOBB: Aldri sur på Jorunn-tur 64 EN AV OSS: Lar ungdommen blomstre ¸ˇ20 Med lun humor og stødig ganglag, kombinert med langsiktig politisk tenkning, skal Odd Haldgeir Larsen kjempe for at du får levelige arbeidsforhold. Bli kjent med den ene av de to nye nestlederne. ¸ˇ¸ˇGløder for fellesskapet ¸ˇOmstilling i Arbeidsretten 30 Barn trenger menn som rolle- modeller. Nav og Trondheim kommune samarbeider for å finne kvalitetsmenn som ønsker å jobbe i barnehager, og bli en ressurs for arbeidsplassen. ¸ˇ¸ˇOppvekstpiloter 32 Nedskjæringene for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er stikk i strid med de signalene regjeringspartiene ga før de kom i posisjon, mener daglig leder Frank Meyer. ¸ˇ¸ˇArkivene under øksa igjen Tema 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarnevernsbarn deler erfaringer Barnevernsproffene Sofie og Yee har mange opplevelser som barnevernsbarn både i fosterhjem og på institusjon. Den erfaringen bruker de til å gi innspill til fagfolk og politikere. ¸ˇ36 Den blåblå regjeringa mener at konkurranseutsetting vil stimulere til bedre og mer effektive velferdstjenester. Dette støttes ikke av seriøs forskning, skriver fokusforfatter Asbjørn Wahl. Foto: Per Flakstad ¸ˇ14 Nøtterøy ønsket en overordnet avtale ved alle helseinstitusjonene i kommunen. De tillitsvalgte måtte kjempe en tøff kamp for å få avtaler hvert enkelt sted. Fra v. Birgit Gaardholm, Gunn Elisabeth L. Hubner og Janne A. Westby. ¸ˇTøff kamp for turnusavtaler ¸ˇ¸ˇ¸ˇLønnsom konkurranse? 2 > Fagbladet 2/2014 ISSN 0809-9286 Foto: Werner Juvik Foto: Jan-Erik Østlie Foto: Werner Juvik fbaargang2014 fbseksjonKON