¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇarbeid. De siste par tre tiårene har det skjedd så store endringer i norsk fosterhjemsomsorg at man kan snakke om et fosterhjemsløft,ª skriver forskerne i rapporten. Men fortsatt er det mye som går galt. Helsetilsynet hadde i 2013 en landsomfattende gjen- nomgang av tilsynsordningen for fosterbarn. > Fagbladet har gjennomgått Helsetilsynets rapporter, og de viser at et velfungerende barnevern ikke er en utopi. 16 av 66 kommuner fikk ingen merknader etter at Helse- BARNEVERNSPROFFER: Sofie og Yee bruker egen erfaring fra barnevernet til å gi råd og innspill til fagfolk i barnevernet. ¸ˇTilsyn i fosterhjem ˇ€‹ 10.254 barn bor i fosterhjem. Alle skal ha egen tilsynsfører. ˇ€‹ Det stilles ingen krav til tilsynsførernes formelle kvalifikasjoner. ˇ€‹ Tilsynsføreren skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året. ˇ€‹ Mer enn 800 barn manglet tilsynsfører ved utgangen av 2011. Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Fagbladet 2/2014 > 9 fbaargang2014 fbseksjonKON