¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har alle elementene som skal til for å verve mange, mange flere.ª Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Stevner Bufetat  Miljøarbeidere og ledelse må bruke tid til administrasjon og forefallende kontorarbeid framfor arbeid med barn, ungdom og familier, mener Fagforbundets leder Mette Nord om Bufetats planer om å samle alle administrative oppgaver i Tønsberg. Side 28 ˇ€‹ Kutter støtte til private arkiver Solberg-regjeringens kutt på to millioner kroner til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek får konsekvenser for bemanningen de neste årene. Side 32 ˇ€‹ Kampen om tjenestene FOKUS: Den blåblå regjeringa vil sette flere offentlige tjenester ut på anbud. Det er viktig at rødgrønne politikere med flertall i kommuner og fylkeskommuner tar ansvar og starter rekommunalisering av konkurranseutsatte tjenester, skriver Asbjørn Wahl. Side 36 Menn er ettertraktet Prosjektet Menn i barnehage er spennende, mener Nav. Ikke minst fordi menn som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider har gode utsikter til jobb. Kvalifiserte menn er ettertraktet i barnehager. Side 30 Fagbladet 2/2014 > 27 ¸ˇFoto: Ole Morten Melgård fbaargang2014 fbseksjonKON