¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTime ble årets bibliotek Time bibliotek har satset utradisjonelt for å styrke det et tradisjonelt bibliotek skal være. Nytenkingen førte til den gjeve prisen årets bibliotek 2013ª. Time bibliotek blir spesielt trukket fram som nyskapende. Biblioteket og Nasjonalt Garborgsenter ligger i samme bygg i Bryne, og disse to institusjonene  folkebibliotek og museum  har sammen laget en nasjonal formidlingsarena. Bidrar for hverandre Hele samlokaliseringen mellom bibliotek, museum, videregående skole og næringsliv viser vilje og evne til å tenke nytt og til å gjøre biblioteket til en del av noe større, heter det i juryens begrunnelse.  Vi har faste driftsmøter mellom biblioteket, Garborgsenteret og kafeen Garborgstova hver uke. Dørene er alltid åpne; vi har felles arrangementer og bidrar overfor SAMARBEID: Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen og avdelingsleder for Nasjonalt Garborgsenter, Inger Undheim, samarbeider godt under felles tak. ¸ˇhverandre med ressurser, sier biblioteksjef Aud Søyland Kristensen og avdelingsleder for Garborgsenteret, Inger Undheim. De som ønsker å se museet må kjøpe billett. Når de først er der, besøker mange også biblioteket og kafeen. Biblioteket har åpne dører slik at studenter og andre som ønsker det, kan spise inne på biblioteket hvis det er fullt i kafeen. Noe å vise fram Ifølge juryen har Time kommune virkelig fått noe å vise fram, og Nasjonalbiblioteket har også valgt ut biblioteket som ett av åtte som representerer Norge i den europeiske basen Librarybuildingsª. Bokbåten Epos og Nesodden bibliotek var de to andre som var nominert til årets pris. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇårets ildsjel Bergen fikk pris for sitt arbeidsmiljøprosjekt Terapeutisk møte med aggresjon. Ustoppelig optimist Ifølge KLPs begrunnelse er Daad Gjerde en ustoppelig optimist, spør alltid hva hun kan bidra med, er opptatt av å finne løsninger, tenker kreativt og alternativt, er raus med positiv omtale av kolleger og elever, tar ansvar utenom eget ansvarsområde.ª Hvis det er en stund siden det har skjedd noe spesielt på arbeidsplassen, sier hun at Nå må det skje noeª. Da kan hun for Mindre vold og trusler Psykiatrien i Helse Bergen vant årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 for programmet Terapeutisk møte med aggresjon. Målet var å redusere bruken av makt og tvang i psykiatrien, og de ansatte gikk på et fire dagers kurs om hvordan de bør møte aggresjon på lukkede avdelinger. Resultatet er positivt. Statistikken for antall hendelser med vold og trusler mot personalet viser en tydelig nedgang fra 2011 til 2012 og 2013. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇer kåret Daad Gjerde er kåret til årets ildsjel, og Divisjon psykisk helsevern i Bergen har fått pris for årets arbeidsmiljøprosjekt av forsikringsselskapet KLP. Daad Gjerde jobber ved Follo Kvalifiseringssenter, et voksenopplæringssenter for innvandrere, eid av Frogn, Ski og Vestby kommuner i Akershus. Der jobber hun med voksne flyktninger som skal kvalifisere seg til arbeid og utdanning i Norge. Divisjon psykisk helsevern Helse Daad Gjerde, rådgiver ved Follo Kvalifiseringssenter eksempel beordre kolleger ut i kantina for å synge for innvandrerne.  Daad er et flott forbilde for andre, sier juryleder Vibeke Os Bratlie, HMS-ansvarlig i KLP. Fagbladet 2/2014 > 29 Christian Clausen Foto: Anders Ericson, Norsk bibliotekforening fbaargang2014 fbseksjonKON