¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSØKER KVALITETSMENN: Menns ferdigheter og interesser er viktig for barnehagenes pedagogiske arbeid, sier Ingar Ballo Sandum, prosjektleder for Menn i Barnehager. ¸ˇProsjekt oppvekstpiloter Trondheim kommune, Nav og Fylkesmannen samarbeider slik at 20 menn får tilbud om et komprimert utdanningsløp for å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Målgruppa er menn i alderen 26 55 år som er arbeidssøkere og har bistand fra Nav. Nav plukker ut omkring 60 søkere som blir kalt inn til intervju, og 30 av dem blir valgt ut til åtte ukers praksis i barnehage. Mennene skal få innsyn i hva det vil si å jobbe i barnehage, og de blir evaluert som kandidat til å få gratis fagkurs. Etter praksisperioden velges de 20 mest egnede og motiverte kandidatene. Nav dekker fagkurs og praksis; kommunen stiller med læreplasser. Målet er at de skal ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider på cirka to år. Inntaket starter våren 2014, og menn i Trondheim, Melhus og Malvik har fra januar kunnet søke via det lokale Nav-kontoret. Prosjektet er laget over samme lest som Menn i helse som Trondheim kommune og Nav startet i 2010. Fra 2014 er dette blitt et nasjonalt prosjekt under kommunesektorens organisasjon KS. Fagbladet 2/2014 > 31 fbaargang2014 fbseksjonKON