¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUtsatt arkivsektor ¸ˇ¸ˇArbeiderbevegelsens arkiv må nedbemanne ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSolberg-regjeringens kutt på to millioner til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) får konsekvenser for bemanningen de neste årene. Tekst og foto: JAN-ERIK ØSTLIE, LO-MEDIA Ikke overraskende kan Frank Meyer, daglig leder av Arbark, fortelle at regjeringens kutt får bemanningsmessige konsekvenser for institusjonen. Noen tiltak tvang seg fram.  Det alvorligste tiltaket er at vi må nedbemanne med tre stillinger over en fireårsperiode. Nedbemanningen skjer ved naturlig avgang; det vil si at det ikke tilsettes nye når arbeidstakere går av med pensjon. En fast stilling som fotoarkivar måtte også trekkes tilbake, fordi vi ikke har ressurser til denne stillingen over lengre tid. Dess uten må vi kutte ned på midlertidige stillinger knyttet til for eksempel ordningsprosjekter der vi systematiserer og katalogiserer arkivmateriale, sier Meyer. Stopper en god utvikling Meyer mener at arkivsektoren har vært underfinansiert i lang tid. Arbeiderbevegelsens arkiv er, sammen med Arkivverket og Misjonsarkivet, et av de få arkivene som har hatt en god utvikling.  Den gode utviklingen må sees i forhold til at staten har høynet kravene til arkivene og at it-revolusjonen innebærer en rekke utfordringer for langtidsbevaring av arkiv, sier han. Ifølge Meyer har de fleste andre arkiver ikke hatt en liknende utvikling. Under behandling av stortingsmeldinga om arkiv, og under forrige års budsjettarbeid, ga både Høyre og Fremskrittspartiet uttrykk for at det var satt av for lite ressurser til arkivarbeid, særlig til private arkiver.  Regjeringspartiene og KrF uttalte at det var et særlig behov for å trappe opp støtteordningen for privatarkiver. Det er dette arbeidet som Arbark er den største private aktøren i, sier Meyer. I posisjon kan det virker som om det er et gap mellom liv og lære for begge regjeringspartiene.  Solberg-regjeringen kuttet nesten 92 millioner i budsjettet for den samlede arkivsektoren, forteller Arbarklederen. Han viser til at nestlederen i Landslaget for lokal- og privatarkiv, høyremedlem Tom Oddby, uttalte til Klassekampen 14. november i fjor at dette er både et løftebrudd og et alvorlig tilbakeslag for hele arkivsektorenª. 32 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON