¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBEKYMRET: Frank Meyer, daglig leder i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, er overrasket over at regjeringen gjør helomvending og kutter i støtten til private arkiver. ¸ˇ¸ˇSolberg-regjeringen kuttet nesten 92 millioner i budsjettet for den samlede arkivsektorenª Frank Meyer, daglig leder av Arbark Enig med klubben Meyer har møtt styret i HK-klubben i Arbark og drøftet ulike tiltak.  Det er et godt og konstruktivt samarbeid i dette omstillingsutvalget. Vi er enig om en del større og mindre tiltak, som vi mener er nødvendige og gjennomførbare for at Arbark skal kunne drives forsvarlig i årene framover, med lavere statsstøtte. Noe som blant annet innebærer nedbemanning, sier han. Vil møte departementet Kulturdepartementets kutt er ifølge Meyer gjort uten at det faglige arbeidet i Arbark er vurdert. Derfor mener han det vil være viktig å komme i en faglig dialog med departementet for å vise at arbeidet som Arbark gjør, er av høy faglig kvalitet og svært verdifullt for hele kultursektoren.  Ser vi på regjeringspartienes kulturpolitiske programmer, der private aktører nevnes som viktige i utviklingen av kulturen, er det oppsiktsvekkende at de kutter i støtten til Arbark, som er landets største private arkivinstitusjon, sier Frank Meyer, som allerede har invitert Stortingets familie- og kulturkomite på besøk. Også invitasjonen til Kulturdepartementets ledelse er sendt. > Fagbladet 2/2014 > 33 fbaargang2014 fbseksjonKON