¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇET TØFT åR: Renholderne i Austevoll Abdullah Mohamed Osman, Aase Taranger, Elisabeth Wold, May Rasmussen Kleppe og Heidi Urdal Verdå har betalt en høy pris for kommunens forsøk på å spare noen kroner. aldri til. Hver dag går vi hjem med mange uvaska rom. Avviksskjemaene er fulle av kryss. Hører ikke på oss For omtrent ett år siden samlet kommuneledelsen i Austevoll renholderne til informasjonsmøte. Renholderne kunne mene hva de ville, men alt var allerede avgjort. AB Solutions var anbudsvinner og de ansatte skulle overdras til ny arbeidsgiver. Vi sa ifra at dette ville gå galt. Dersom AB Solutions skulle tjene penger, var det ikke plass til mer enn fem seks årsverk innenfor den prisen de skulle gjøre jobben for, forteller Wold. Vi skulle ønske kommuneledelse og politikere hadde lyttet til oss. Vi kunne effektivisert renholdet i egenregi og forbedret rutiner. Noen steder var det overbemanning, medgis det blant renholderne rundt bordet. Men da måtte de ha lyttet. Politikerne har jo ikke peiling på renhold. De skjønner heller ikke hvor viktig det er for helse og miljø i kommunale bygninger, påpeker renholderne. De tar heller ikke med i beregningen at tidligere brukte vi også tid på å melde fra til vaktmesteren om lyspærer som måtte byttes, tette toaletter, løse lister og liknende. I dag har vi knapt tid til oppgavene i anbudsbeskrivelsen, påpeker May Rasmussen Kleppe og Aase Taranger. Vi har ikke lenger tid til å ta vare på bygningene. Må ha blitt dyrere Renholderne tviler på at kommunen har spart noe som helst på det siste årets anbudsprosjekt. Det er ikke nødvendig å være samfunnsøkonom for å forstå at det ikke blir gevinst av at ansatte ender hos Nav sier renholderne i Austevoll. Fagbladet 2/2014 > 59 ¸ˇLaget spesialanbud Austevoll kommune reserverer den nye kontrakten for vernede virksomheter. Det fins det bare en av i Austevoll ASV AS. Og den er kommunalt eid. Det er den beste løsningen vi finner for de ansatte, sier ordfører Renate Klepsvik (Frp) til Fagbladet. Hun forteller at de ønsker å påvirke selskapet til å ansette renholderne som nå er oppsagt. For Klepsvik er det uaktuelt å ta renholdet tilbake i egenregi. Denne kommunen har ikke renholdsvirksomhet. Det er en tjeneste vi kjøper inn, fastholder ordføreren. Leder av ASV AS i Austevoll, Oddmund Skår, inviterer renholderne til å søke jobb i bedriften. Vi betrakter renholderne som en ressurs, og vi kommer til å trenge fagfolk til oppdraget, sier han. fbaargang2014 fbseksjonKON