¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Tilsyn og deltakelse ¸ˇJ J o or r u un SPØRSMåL: I vår virksomhet har vi gode rutiner for at hovedverneombud blir innkalt når Arbeidstilsynet kommer på inspeksjon. Hvis hovedverneombudet ikke kan, stiller et av de andre verneombudene på hele runden. Slik er det derimot ikke når brannvesenet, forurensningstilsynet, eller el-tilsynet kommer. Ofte hører ikke verne- ombudene noe om disse tilsynene før på det etterfølgende AMU-møtet. Kan vi kreve å få delta på alle inspeksjoner og tilsyn av alle statlige tilsyn? Vi har jo plikt og rett til å delta i det systematiske HMSarbeidet ellers. I.O. SVAR: Dette er beklageligvis en problemstilling jeg hører om litt for ofte. At hovedverneombudene blir glemt, er mer enn en tilfeldig hendelse. Send gjerne inn en klage til det lokale brannverntilsynet. Brann- og eksplosjonsvernlovens ß 34 krever at tilsynspersonell skal ta kontakt med representant for arbeidsgiver og hovedverneombud ved tilsyn i virksomheten. Eier, bruker, arbeidsgiver eller dennes representant har rett til, og kan pålegges, å være til stede under kontrollen. Bestemmelsen understreker videre at I praksis gjennomfører verneombudene enkle brannvernrelaterte tilsyn kontinuerlig; de sjekker rømningsveier, brannslokningsutstyr, orden og renhold. Sånt hverdagstilsyn blir rapportert som sak til AMU eller lokalt HMSutvalg hvis verneombudene finner feil og mangler. Du beskrev en god og demokratisk rutine for Arbeidstilsynets inspeksjoner, og den kan adopteres av flere. Jeg drister meg til å komme med forslag til videre aktiviteter: for HMS-/internkontrollsystemet deres som får fram vernetjenestens deltakelse i branntilsyn og liknende. hovedverneombudene skal delta i alle HMS-relaterte inspeksjoner og tilsyn. får nødvendig opplæring for å delta i tilsynene. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv ¸ˇ¸ˇnB B j j e e Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. r r k ke e ¸ˇ¸ˇ¸ˇsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Bank og forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. arbeidsgiver ikke kan kreve å få være til stede når tilsynsmyndigheter har samtaler/intervjuer med arbeidstakere. Vi ser at det begynner å nærme seg reglene vi kjenner fra arbeidsmiljøloven, og det skulle bare mangle. Liknende regler fins ikke ved tilsyn fra forurensningsmyndighetene. På tross av at dette tilsynet har samme rett til adgang og innsyn som Arbeidstilsynet og brannvernmyndighetene. A A r r n ne eB B e er rn n h ha ar rd d s ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsikring av dyr sykkel SPØRSMåL: Min sønn har kjøpt en terrengsykkel til 24.000 kroner. Må den forsikres ekstra, eller er et eventuelt tyveri dekket av innboforsikringen? Både min mann 25.000 kroner, så det går helt fint for den nye sykkelen. Den må selvfølgelig være låst, men jeg regner med at sønnen din passer godt på den. Siden både du og mannen din er LOmedlemmer, er det ingen egenandel på skader som dekkes av LOfavør kollektiv hjemforsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 og jeg er LO-medlemmer. SVAR: Tyveri av sykkel er dekket av innboforsikringen din. Beløpsgrensen er I.L.H. 24 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM