¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi kommer galt ut hvis vi begynner å slå sammen enheter og flytte operative funksjoner i brann og redning.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€‹  De tenker bare kostnadskutt Oslo havn kaller det nødvendig effektivisering når de setter havnearbeiderne ut på anbud. Hovedtillitsvalgt for kranførerne, Steinar Hopland, mener ledelsen kun er opptatt av kostnadskutt. Side 28 ˇ€‹ Miljø på gravplassen Jord og planterester egner seg godt til kompost. På Lademoen kirkegård i Trondheim har de også begynt å sortere plast og papir. Side 30 ˇ€‹ Kampen om tjenestene FOKUS: Den blåblå regjeringa vil sette flere offentlige tjenester ut på anbud. Ikke minst gjelder dette mange av oppgavene i teknisk sektor. Den kampen må vi være forberedt på, skriver Asbjørn Wahl. Side 36 Stolte feiere vil ha mer skryt Feieren har i flere hundre år gjort en viktig jobb for å unngå branner i private boliger.  Vi mener at den forebyggende jobben vi gjør bør bli mer anerkjent og belønnet, sier feiermester Jan Espeseth. Side 32 Fagbladet 2/2014 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2014 fbseksjonSAM