¸ˇGIFTFARE: Undersøkelser slår alarm om kreftutvikling blant brannkonstabler. Nå har Fagforbundet fremmet sin første yrkesskadeerstatningssak på vegne av en kreftrammet brannkonstabel. Krever yrkesskadeerstatning for brannkonstabler med kreft Fagforbundet er i gang med første yrkesskadeerstatningssak for en brannkonstabel som har blitt ufør av kreft. Brannkonstabel Frode Tufte ble rammet av kreft etter en lang yrkeskarriere i Bergen brannvesen. Han er langt fra den eneste.  Jeg tror det kan dukke opp mange slike saker etter hvert som vi fokuserer på problemet, sier Bergen brannkorpsforenings leder, Jørn Davidsen. Tar problemet på alvor De siste årene har det vært økende bevissthet om kreftfaren ved eksponering av giftstoffer knyttet til brannslukking, feierarbeid og forebyggende arbeid.  Det har skjedd en god del, men det er fortsatt langt igjen til vi har tilfredsstillende rutiner, verneutstyr og tilrettelegging på stasjonene. Norsk Brannmannsforum har satt beskyttelse på dagsorden, og kommer om kort tid med en informa- sjonsbrosjyre, opplyser Bjørn Davidsen. Sterkt utsatt Flere internasjonale undersøkelser viser økt fare for kreft, spesielt prostatakreft. En svensk undersøkelse viser at risikoen for prostatakreft blant brannkonstabler øker med det firedobbelte etter ti års tjeneste. Frode Tufte fikk avslag på søknad om yrkesskadeerstatning, men Fagforbundet vil føre saken videre.  Vi mener det er grunnlag for å vurdere disse krefttilfellene på lik linje med annen type yrkesskade, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet.  Kvikksølvofrene fikk i mange år høre at det ikke fantes noen sammenheng mellom yrkesutøvelsen og sykehistoriene deres. Det er svært viktig at arbeidsgivere er oppmerksom på risikofaktorer, og at det sørges for forebyggende tiltak. Også norsk forskning viser at det er en økt risiko for kreft for brannfolk. Dette må tas alvorlig, poengterer Rønning-Aaby. ¸ˇ Illustrasjonsfoto: Per Flakstad ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇog ikke et pauseproblem, fastslår Hopstad. Nå er det også framkommet at bryggearbeiderne selv har foreslått kontinuerlig drift, men at dette ble avslått av ledelsen siden det krever en mer ansatt per kran.  Vi har kommet med en rekke forslag til effektivisering, men ledelsen er ikke interessert. Privatiseringen dreier seg ikke om å øke effektiviteten, men om kostnadskutt, sier Hopstad. Leder i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, mener styret i Oslo havn viser manglende respekt for fagfolket i havna.  Det er direkte skremmende med en ledelse som så til de grader nekter å lytte til sine ansatte, kommenterer han. OT Fagbladet 2/2014 > 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM