¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇINFORMERER: En viktig del av jobben som feier, er å informere og motivere huseieren til å tenke brannsikkerhet. Det gjør feier Joakim Joteig Kristiansen på tilsyn hos Ole Anders Rivelsrud. ¸ˇ¸ˇTjener mindre enn branninspektører Også lønnsmessig henger feierne etter. Jan Espeseth er leder av feieravdelingen i VIB. Han er kritisk til at feiersvenner tjener opp mot 50.000 kroner mindre i året enn branninspektører.  Feiersvenner er de eneste i landet som har svennebrev i forebyggende brannvern. Branninspektører har et femukers forebyggende kurs ved Norges brannskole i tillegg til fagbrev i et eller annet yrke, sier Espeseth. Branninspektørene går tilsyn på skoler, industribygg og større institusjoner, mens feiersvennene tar seg av privatboligene.  Det er trist at det er sånn. En feiersvenn aksepterer ikke at en kollega som gjør de samme oppgavene tjener mye mer, og det gjør det vanskelig å samarbeide, hevder Espeseth.  For mange er ikke lønna avgjørende; det dreier seg mest om å bli satt pris på. Lønn er også en anerkjennelse av jobben du gjør, mener han. Kollega Ruben Heggertveit bare rister på hodet og kaller lønnsforskjellene for uforståelige. har ansvaret for å føre tilsyn og feiing med. Det er her den viktigste forebyggende jobben gjøres. Hvorfor skal jeg da tjene dårligere enn en branninspektør? spør han.  Skal beholde tilliten Heggertveit skal videre på runden. Han pakker utstyret bak i bilen, og drar fram blokka for å notere at oppdraget er utført. Selv om lønna er lavere, og en feiermester ikke får stjerner på uniformen, rokker ikke det ved yrkesstoltheten.  Vi trenger ingen stjerner. Er du feiermester, er det mer enn nok, fastslår han. å beholde tilliten ute blant folk, er det viktigste feierne kan gjøre framover, mener Jan Espeseth.  Det er egentlig ganske utrolig at vi kan labbe inn hos folk, fullt uniformert. Det er fordi folk er flaska opp med at feieren er en du skal slippe inn. Hadde vi startet med dette arbeidet i dag, hadde vi ikke kommet inn et eneste sted, sier Espeseth og ler.  Den tilliten vi har fått, må vi ta vare på, fastslår han.  Hvor brenner det oftest? Det er i privatboliger, som vi Fagbladet 2/2014 > 35 fbaargang2014 fbseksjonSAM