¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇhold og vaktmestertjenester som er konkurranseutsatt, men også områder som park og idrett og vann og avløp. Systematisk er det de ansatte som blir taperne i denne utviklingen, mens kvaliteten på tjenestene ofte svekkes. Rutinemessig hører vi om flere kvadratmeter å holde rent på kortere tid, svekkede lønns- og arbeidsvilkår  for ikke å snakke om dramatisk dårligere pensjonsordninger når arbeidsgivere driver sin tariffhopping. Tendensen vi ser overalt hvor anbud tas i bruk, er at noen få storselskaper, mange rene investeringsselskaper, etter hvert får en dominerende posisjon. Da er det relativt naivt å tro at slike profesjonelle finansielle investorer skal ha andre interesser i å investere i offentlige tjenester enn å skaffe høyest mulig avkastning av sine investeringer. Det er tross alt det som er formålet med disse selskapene. De siste årene har vi også sett hvordan kombinasjonen av anbudssystemet og økende sosial dumping har blitt en ødeleggende mikstur når kyniske arbeidsgivere utnytter det enorme lønnsgapet som eksisterer i det åpne arbeidsmarkedet i EU/EØS. Det er god grunn til å være forberedt på en mer omfattende kamp om de offentlige tjenestene i tida som kommer. Den politiske linja til den nye regjeringa er svært tydelig, de kommersielle selskapene står klare til å ta over oppgaver, og arbeidsgiverorganisasjonene presser på. Med den blåblå valgseieren har de dessuten blitt mer selvbevisste og ambisiøse. Skal vi vinne disse kampene, må vi, i tillegg til den nødvendige forsvarskampen, imidlertid også dyrke fram troverdige politiske alternativer. Derfor er det svært viktig at rødgrønne politikere med flertall i kommuner og fylkeskommuner tar sitt ansvar og starter rekommunalisering av konkurranseutsatte tjenester  sammen med en satsing på kvalitetsutvikling i offentlig regi. SJAKKBRIKKER: De ansattes arbeids- og pensjonsvilkår blir satt i spill når tjenester skal konkurranseutsettes. Fagbladet 2/2014 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonSAM