¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇDavidsen trår til for brannpensjonistene Tidligere forbundsleder og fersk pensjonist, Jan Davidsen, er valgt til ny leder for Bergen brannkorps pensjonistforening. Valget skjedde i slutten av januar. OT Møte med bad, park og idrett ¸ˇAlle modulene i kursstigen for bad, park og idrett er nå på plass. Samarbeidet med badelandene.no om kurs i livredning og beredskap er signert, og kursene iverksettes fra i år. Kurskalenderen for 2014 er ferdig og markedsføres for Fagforbundets medlemmer. Sammen med Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vil det også bli vurdert om det skal ses nærmere på opplæring på fagskolenivå for ledere av bad og svømmeanleggene. Dette skal ses i sammenheng med Fagskolen på Gjøvik. OT ¸ˇBrannkonferansen til Stavanger ¸ˇNytt medlem i Faggruppe eiendom Thomas Meisfjord oppnevnes til forbundets Faggruppe eiendom, bygg og anlegg. OT Dette årets brannkonferanse vil bli holdt 3. og 4. april i Stavanger. Program blir lagt ut på www.fagforbundet.no/sst. OT ¸ˇRenovasjonskonferanse i april Fagforbundet arrangerer renovasjonskonferanse på Quality Panorama hotell i Trondheim 8. og 9. april. Program og påmelding finner du på www.fagforbundet.no/sst. OT Avfallsstandard på høring ¸ˇEn ny norsk standard for tilrettelegging av renovasjonsløsninger ved innsamling av avfall, er på høring. I Fagforbundets høringssvar er det lagt vekt på at både renovatør og vernetjeneste skal delta i planlegging der krav til atkomst må fravike fra standarden, at Velg trygg klipp Antall godkjente grønne frisørsalonger er nå 15. På www.gronnfrisor.no er det en oversikt over hvilke salonger lukket avfallsbod eller avfallsrom skal ha belysning med minimum 300 lux, god tilgang for renovasjonsbilen og krav om at konteinere skal stå plant. For nedgravde konteinere understreker Fagforbundet at området ikke skal fungere som snødeponi. OT som bruker de minst skadelige kjemikaliene til behandling. Grønn frisør er et svært viktig HMS-tiltaket for frisører. OT ¸ˇ¸ˇVerdien av samspill For noen uker siden så jeg nær uvirkelige bilder fra Lærdalsøyri som stod i brann. Store materielle og historiske verdier gikk med i den første storbrannen på over tjue år, men ingen menneskeliv gikk tapt. Det var takket være at lokale og erfarne fagfolk samarbeidet om de uvirkelige utfordringene de stod overfor. Uten strøm, med dårlig samband og mangel på vann samarbeidet mannskap fra nødetatene i flere distrikter om å bekjempe flammene og begrense skadeomfanget. Det var et imponerende arbeid. Brannen på Lærdalsøyri aktualiserer mye av det vi arbeider med. Vi ønsker å forbedre rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten slik at den er best egnet til å takle utfordringene den blir stilt ovenfor. Dette har også vært utgangspunktet for en gruppe oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet, hvor blant annet Fagforbundet har deltatt. Gruppa har gått gjennom organisering av framtidas brann- og redningsvesen i rapporten Brannstudien  Vi kommer galt ut hvis vi begynner å slå sammen enheter og flytte operative funksjoner i brann og redning. Fremtidens brann- og redningsvesen. De foreslår blant annet å beholde brannstasjonene, men å samle brannkorpsene fra dagens nær tre hundre til ¸ˇvesentlig færre, kanskje så få som nitten. Tanken er at få og større brannvesen vil gi bedre kompetanse ved storbranner, forurensning, klimaendringer, tunnell- og togulykker, for å nevne noe. Jeg er ikke enig i alt gruppa foreslår. Det er fint med bedre opplæring og bedre koordinering, men utgangspunktet må være at vi klarer å bevare kompetansen lokalt. Vi kommer galt ut hvis vi begynner å slå sammen enheter og flytte operative funksjoner i brann og redning. Mannskapene som bekjempet brannen på Lærdalsøyri, ville sikkert hatt en lettere oppgave hvis de hadde hatt bedre muligheter for samband og kommunikasjon seg i mellom. De lyktes på tross av disse manglene, først og fremst fordi de kunne faget sitt, men også fordi de hadde førstehånds kunnskap om bygda og dens store verneverdi. Uansett er organisering det viktigste. STEIN GULDBRANDSEN ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM