¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHOLDER UT: Abdullah Mohamed Osman og kollegene er blitt langt færre til å gjøre jobben. Kasteballer i anbudskaos Renholderne i Austevoll er slitne. Ett år med kaotisk konkurranseutsetting av jobbene har tatt på. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: EIVIND SENNESET Austevoll kommune i Hordaland skulle spare penger. Kommunens renhold ble satt ut på anbud, og politikerne slo til på et fantastisk tilbud. Ett år senere er fasit: Flere renholdere sykmeldt. Noen sluttet. Nær halvparten av antallet renholdere skal gjøre samme jobben. Slitne ansatte som aldri rekker over oppgavene. Renholdet ved samtlige bygninger underkjent etter kontroll. Kommunelegen bekymret for helsemessige konsekven- ser. I desember 2013 trekker selskapet seg fra kontrakten. Oppdraget lønte seg ikke. På julaften får renholderne varsel om oppsigelse. Siste: 15. januar legger kommunen renholdet ut på nytt anbud. Kontrakten er nå reservert vernede virksomheter. Blir ikke verdsatt De hadde kommet styrket ut om de tok renholdet tilbake i egenregi nå, sier renholderne Fagbladet møter i et lite pauserom i kjelleren på Storebø skule. Deª er kommunens ledelse og politikere som lar renholderne fortsette å leve i det uvisse etter at jobbene er ute på anbud igjen. Det blir ikke bedre av at en vernet bedrift skal overta. Renholderne ser på hverandre med oppgitthet over denne løsningen. Det bygger opp under følelsen de har hatt det siste året: Vi blir ikke verdsatt. Renholderne står midt i en oppsigelsesprosess med Bergensbedriften AB Solutions, som overtok arbeidsgiveransvaret i fjor, men ønsker ikke å rette skytset den veien. De er mest opptatt av at kommunen vendte dem ryggen. Konsekvensene av å sette renholdet av kommunens 18.000 kvadratmeter med bygningsareal ut på anbud blant dem seks skoler med svømmehaller og legekontor har vært samtaleemne i det lille øysamfunnet helt siden Austevoll ble utstillingsvindu for konkurranseutsetting forrige vinter. En tøff hverdag De var 18 renholdere i Austevoll. 14 ble virksomhetsoverdratt til anbudsvinneren. Noen har sluttet, andre er sykmeldt. I dag gjør ti renholdere jobben. Fagbladet møter fem av dem. Det blir stille lenge når vi ber dem beskrive hverdagen: Trasig, rett og slett trasig. Hverdagen er et slit, sier Aase Taranger. Hun har regnet ut at hun har fire minutter og 33 sekunder på hvert rom i skolen hun vasker. På den tida skal gulv, pulter, vegger og tavler være rengjort. For ikke å snakke om garderobene. Sjefene sitter på et kontor og regner ut nødvendig tid, men skjønner ikke at en kvadratmeter kontorlokale og en kvadratmeter garderobe i svømmehallen der unger løper inn og ut, er to veldig forskjellige ting, sier hun. Kollega May Rasmussen Kleppe nikker: Tida strekker ¸ˇ58 > Fagbladet 2/2014 Dette er kynisk Tidligere fylkesleder i Hordaland, i dag medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg, Roger Heimli, er ikke overrasket. Dette er programfestet politikk fra høyresida, påpeker han. Han mener behandlingen av renholderne er kynisk. Selv om de ansatte er virksomhetsoverdratt til det private selskapet som nå trekker seg, er de fortsatt innbyggere av kommunen som ledelse og politikere skal sørge for, poengterer han. fbaargang2014 fbseksjonSAM