Helse og sosial Innhold 32303440Verdsetter engasjement – Engasjementet til medarbeiderne er avgjørende for et godt barnevern, mener barnevernsleder Maria Bikset i Hole kommune. Første mann ut Over 340 voksne menn har hittil søkt om å bli rekruttert inn til helsesektoren gjennom prosjektet Menn i helse. Rolf Bosse Gulbrandsen var den første i prosjektet som tok fagbrev og fikk jobb. Nytt Ungdomstorg Det forebyggende uteteamet er synlig for all ungdom, og målrettet oppsøkende hvis noen er i risikomiljøer. Nylig åpnet Ungdomstorget som bringer Drammen kommunes tjenester nærmere ungdommen. Bruk av tvang i barnevernet Noen ganger trenger barnevernet tvangsmyndighet for å sette inn hjelp mens barnet bor hjemme eller for å flytte barnet, skriver fokusforfatter Torill Sakken Olsen. Foto: Thor Nielsen 8 De slo tilbake anbudsbølgen 10 TEMA: Den usikre pensjonen 16 Tar flere år å gjenreise Lærdal 20 PORTRETTET: Musa Anderssen 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Gøy å lære 50 Skygger av skyld og skam 62 Kreftsyk tenker på unge brannfolks helse FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Tvang som hjelp i barnevernet 42 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 20Foto: Lars Åke Andersen Fra Kenya tilkronprinsen 58 Oss Musa Anderssen kom til Norge som 60 Kryssord enslig mindreårig asylsøker for 19 år 61 Gullfeber og Petit siden. Nå er han kåret til Årets for66 ETTER JOBB: Supersupporter bilde for sin innsats for barn og unge. 68 EN AV OSS: Litteratur for livet 10TemaUngdom usikre på pensjon Frisør Tina Paulsen Stenkløv (26) vurderer å begynne å spare til sin pensjon. Helsefagarbeider Kristin Hvidsten (24) har allerede begynt. Pensjonssystemene er i endring, og også ungdom må tenke på framtida, mener de to. Foto: Ole Morten Melgård 62Kreftrammet brannmann krever erstatning Frode Tufte er rammet av flere kreftformer etter 39 år i tjeneste som feier og brannmann. Nå krever han yrkesskadeerstatning. ISSN 0809-9251 Foto: Eivind Senneset 2 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL