JUBEL: – Jeg har etter hvert lært meg å leve med skadene. Nå slipper jegendelig å grue meg til rettssaker, sier tannhelsesekretær Sissel Mortensen. Faksimile fra Fagbladet 11/2007 JUBEL: – Jeg har etter hvert lært meg å leve med skadene. Nå slipper jegendelig å grue meg til rettssaker, sier tannhelsesekretær Sissel Mortensen. Faksimile fra Fagbladet 11/2007 Sterk fagbevegelse slåss for lønna di AKTUELT – Arbeidsmiljøloven er ikke problemet – Det blir helt feil å bruke brudd på arbeidsmiljøloven som argument for å brutalisere lovens bestemmelser om arbeidstid, sier foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad- Knudsen ved Oslo universitetssykehus. Han mener det handler om økt grunnbemanning og god planlegging, og at moderne sykehusdrift slett ikke er så uforutsigbar som ledelsen påstår. Fagbevegelsen i Norge har 1,6 millioner medlemmer, og aldri har så mange vært fagorganisert. LO-familien som Fagforbundet tilhører, er suverent størst med nesten 900.000 medlemmer. Blant disse igjen er Fagforbundet størst og også det forbundet som vokser mest. Dette er vi stolte av. Det aller viktigste er likevel å slåss for medlemmenes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår i de sentrale lønnsoppgjørene. Alle trengs og utfyller hverandre i arbeidslivet, derfor er målet vårt å sikre kjøpekraften for alle arbeidstakerne. Dette gjelder både de som er relativt høytlønte og har lang utdanning, og arbeidstakere med omfattende realkompetanse og fagutdanning. Oppdraget med å følge Mette Nord, forbundsleder Vant etter åtte års kamp – Jeg kan nesten ikke tro det – at jeg endelig blir trodd. Tannhelsesekretær Sissel Mortensen har endelig fått godkjent sine kvikksølvskader som yrkessykdom. Fagbladet skrev om Mortensen allerede i 2007. Da hadde hun lenge på egen hånd prøvd å få godkjent sine skader uten å lykkes. Endelig – etter årelang kamp – har staten ved Nav nå godkjent yrkessykdommen hennes og innvilget menerstatning. – Det aller viktigste er at jeg blir trodd. Jeg hadde nok gitt opp uten utviklingen, beregne og legge grunnlaget for lønnsoppgjørene, gir regjeringen til Det tekniske beregningsutvalg, TBU. Tallene deres viser at de som hadde høyest lønnsvekst i fjor, var ansatte i finanssektoren og funksjonærene i industrien. De hadde en lønnsvekst på 6,7 og 4,25 prosent, mens industriarbeidere og kommuneansatte endte på tre og en halv prosent. Dette viser at det verken er industriarbeidere eller kommunalt ansatte som truer landets konkurranseevne slik enkelte hevder. Fagforbundet skal slåss for en rettferdig lønnsutvikling for alle, for likelønn og lavlønte, blant annet gjennom å heve Fagforbundets advokat. Det er fantastisk at det er over, sier Mortensen. Hun jobber fortsatt i 60 prosent stilling som tannhelsesekretær. Vant i Høyesterett På tampen av fjoråret fikk Fagforbundet, som har ført saken for tannhelsesekretærene, fullt med hold i Høyesterett. Det var den første kvikksølvsaken, og minstelønnssatsene, kreve generelle kronetillegg og sikre uttelling for kompetanse. Garantibestemmelsen som ivaretar arbeidstakere uten formell utdanning og med minimum 20 års lønnsansiennitet, kreves videreført. Mange medlemmer i Fagforbundet har verken full stilling eller fast ansettelse. Å sikre alle som ønsker det hele og faste stillinger, vil ha høy prioritet i hovedoppgjøret. Mange er enslige forsørgere, og vårt mål er at disse skal ha en inntekt som gir mulighet for et anstendig liv, og at de skal ha trygghet for inntekt og bolig. Med en borgerlig regjering ved makten ser vi konturene av et annet arbeidsliv. Derfor må vi ha en sterk fagbevegelse som ivaretar arbeidstakernes interesser gjennom sentrale forhandlinger. Dette er den beste garantien for et anstendig arbeidsliv og en solidarisk lønnsutvikling. Mortensens rettssak ble stanset i påvente av denne dommen. – Nå ser det ut til at vi endelig får positive vedtak i flere av kvikksølvsakene. Det er godt at Nav følger opp Høyesteretts avklaringer, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Hun håper nå at disse kvinnene får oppreisning. Tekst: TITTI BRUN 4 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL