TARIFFSTART: Fagforbundet vil kreve at alle skal få mer å rutte med etter lønnsoppgjøret. colourbox.com TARIFFSTART: Fagforbundet vil kreve at alle skal få mer å rutte med etter lønnsoppgjøret. colourbox.com Nå skal det forhandles om lønna di Fagforbundets leder Mette Nord for- venter at medlemmene får en lønnsøkning på over tre prosent i årets tariffoppgjør. Arbeidsgiversiden og regjeringen maner til et moderat oppgjør, og det har blitt snakket om en så lav lønnsvekst som under tre prosent. Mette Nord understreker at de vil komme tilbake til tallfestingen, men ser for seg at de heller havner på tre-tallet, sier hun. Pensjon i privat sektor Teknisk beregningsutvalgs (TBU) tall for lønnsveksten i fjor, viser at kommunalt ansatte og industriarbeidere hadde en lønnsvekst på 3,5 prosent. Ansatte i finanssektoren hadde en vekst på hele 6,7. – Dette viser at det verken er industriarbeidere eller kommunalt ansatte som truer konkurranseevnen. – Fordelingen av den økonomiske ramma blir viktig. Vi ønsker en rettferdig fordeling som sikrer at alle får reallønnsutvikling, fastslår Nord. LO har vedtatt at pensjon blir en sentral del av tariffoppgjøret i privat sektor. LO krever at tjenestepensjonene i privat sektor avtalefestes, slik de er i offentlig sektor. – Likepensjon må bli årets nyord i 2014, mener LO-leder Gerd Kristiansen. Vil tariffeste kompetansetillegg Torsdag 3. april leverer Fagforbundet sine krav til årets kommuneoppgjør. I år er det hovedoppgjør, og da forhandles det om hele tariffavtalen, ikke bare lønn. Kravene fra Fagforbundet baserer seg på innspill fra tariffkonferansene som er arrangert i landets fylker. Flere fylker har pekt på at de ønsker et kronetillegg og høyere begynnerlønn. Kompetansetillegg som i dag avtales lokalt, har vist seg å være et problem. Derfor ønsker mange fylker å tariffeste disse. Fylkeslagene er også enstemmige i kravet om å videreføre tjenestepensjons- og AFPordning minst på dagens nivå. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Tror du at du får en pensjon å leve av? Arne Helgestad, med i seniorgruppa i Fagforbundet Halden Ja, jeg er begunstiget. Jeg er gift, og både jeg og kona har pensjon. Men aleneforeldre har det ikke lett. Kari Bjørklid, bibliotekar, Oslo Ja, jeg tror det. Jeg stoler på at ordningen holder til jeg blir gammel. Har ikke undersøkt, men har tillit til systemet. Foto: Shakeel Rehman Familieleir med Framfylkingen Også i år samarbeider Framfylkingen og Fagforbundet om familieleiren på Ringsaker folkehøgskole 23.–27. juni. Wenche Strong fra Leikanger deltok i fjor sammen med barna på sju og ni år. – Allerede på hjemturen ba yngstejenta om å få være med neste år. Og det vil vi gjerne, sier hun. Leiren koster 100 kroner pr. person, maksimalt 300 kroner pr. familie. Påmelding på www.fagforbundet.no Erlend Grinden, kokk på Hamar sykehus Om jeg ikke hadde spart opp midler fra før, tror jeg ikke det. Da ville jeg blitt minstepensjonist. Dagens pensjonsordning er ikke god nok, og må styrkes. Fagbladet 3/2014 < 7 fbaargang2014 fbseksjonHEL