Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen Pensjonsoppgjør til våren Mange forventer at pensjonsordningene i privat sektor blir et av de store og kontroversielle temaene i vårens tariffoppgjør. LO ønsker pensjoner inn i de kollektive tariffavtalene, mens NHO fullstendig avviser dette. – Vi har gitt vår helhjertede støtte til LO, og mener det er viktig å få de private tjenestepensjonene inn i brede og kollektive ordninger, sier Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Han tror ikke pensjonskampen i det private oppgjøret får noen stor betydning for de offentlige pensjonsordningene: – Vi snakker om to ulike systemer. De offentlige pensjonsordningene skal ikke evalueres før i 2017, sier han. Samtidig håper han at forbundets medlemmer i privat sektor – blant andre renholdere, ansatte i private barnehager, frisører og andre – får tariffestet sine pensjonsordninger i dette oppgjøret. AFP er viktigst I offentlig sektor har de ansatte avtalefestet pensjon hvis de ellers oppfyller vilkårene i forhold til stillingsprosent og inntekt. Vilkårene i offentlig sektor er lettere å oppfylle enn i privat sektor, der du må ha jobbet sju av de ni siste årene før du fyller 62 år i en virksomhet med AFP-ordning. Du må også ha hatt en inntekt som gir en pensjon over garantisummen på ca. 160.000 kroner (det som tidligere ble kalt minstepensjon). – Tommelfingerregelen er at bedrifter og virksomheter med tariffavtale er med i AFP-ordningen. Når Tina har fått jobb i en salong med avtalefestet pensjon, har hun også gjort et veldig viktig pensjonsvalg. I mine foredrag pleier jeg å anslå at denne ordningen i privat sektor gir et tillegg på gjennomsnittlig 50.000 kroner i året fra du blir pensjonist og livet ut, sier pensjonsøkonom Kristin Myrmo. – Det er mye penger og noe som virkelig monner når vi vil ikke JOBBe snakker om muligheten til å ha en god alderdom. Derfor lenGer: dagens er det å søke seg mot seriøse virksomheter med tariff unge kan risikere avtaler og ordnede forhold viktig også for pensjonen din, å måtte jobbe til de er godt over 70 år. det er ikke tina veldig interessert i. understreker hun. Ikke hogget i stein Spesialrådgiver og pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, syns AFP-tillegg på 50.000 kroner i året høres mye ut, spesielt for unge ansatte på forholdsvis lav lønn. Men han er helt enig i at avtalefestet pensjon utgjør en viktig forskjell og kan bety flere titusener årlig. – AFP er viktig. Dessverre kan arbeidsplassene til mange av våre medlemmer i offentlig sektor bli konkurranseutsatt, og dermed miste muligheten for denne pensjonen. Dette gjelder dem som er et stykke opp i 50-årene, siden du må ha arbeidet sju av de ni siste årene i en AFP- tenker lAnGSiktiG: virksomhet for å kunne ta ut AFP, sier han. mange unge tenker ikke på hva de vil få i pensjon, men helse Det er også slik at avtalefestet pensjon er en avtale mel lom partene i arbeidslivet, og den er ikke hogget i stein, fagarbeider kristin men kan endres gjennom forhandlinger. Grunnen er at Hvidsten sparer litt AFP ikke er en spareordning hvor det hele tida settes ekstra hver måned inn penger, slik som i folketrygden og tjenestepensjons til den dagen hun blir pensjonist.ordningene. 14 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL