Tema: Pensjon tjenestepensjon blir viktig i årets tariffoppgjør. les mer på side 7, og følg forhandlingene på fagbladet.no – Det er derfor ikke sikkert at avtalefestet pensjon eksisterer i sin nåværende form når dagens unge skal gå av med pensjon om 30–40 år, sier Fuglevaag. Vær varsom med deltid Fuglevaag er også enig med Kristin Myrmo i at det er viktig å slå hull på myten om at dagens unge med en offentlig pensjonsordning er sikret 66 prosent av sluttlønn med full opptjening. – Slik det ser ut i dag, må svært mange jobbe flere år ekstra for å få tilnærmet 66 prosent på grunn av levealdersjusteringen, sier Fuglevaag. Han er også opptatt av at dagens unge, enten de jobber i privat eller offentlig sektor, må tenke gjennom hva eventuell deltid vil bety for pensjonen deres. – Deltid har stor betydning. Dersom du først jobber 15 år i 50 prosent stilling og deretter 15 år i full stilling, vil pensjonen bli regnet ut fra gjennom-«Å søke seg mot snittlig stilling, det vil si seriøse virksom heter 75 prosent. Derfor kan det være viktig for mange med tariffavtaler og i helse- og omsorgssek ordnede forhold er toren som jobber ekstravakter, å benytte seg av viktig også for pende nye reglene om å få sjonen din.» en stilling som tilsvarer kriStin mYrmO det de faktisk jobber, sier han. Steinar Fuglevaag anbefaler alle å bruke Navs pensjonskalkulator og pensjonskalkulatoren for leverandøren av tjenestepensjon for å få en oversikt over pensjonen. – Dette vil gi deg en nyttig oversikt, og du kan også legge inn ulike valg, som for eksempel når du ønsker å gå av, og se hvordan det påvirker pensjonen, sier han. Flere nettsteder har en pensjonskalkulator som viser hva du kan regne med å få i pensjon. Du kan logge deg inn med din BankID eller MinID. På Navs sider kan du finne ut hva du får i folketrygd, og så må du legge til tjenestepensjonen som du kan regne ut med kalkulatoren til selskapet som leverer den, for eksempel KLP. På Fagforbundets nettside finner du også mye faktainformasjon om pensjonsordninger i både offentlig og privat sektor, og du finner flere pensjonskalkulatorer. Her er nettadressene: www.fagforbundet.no/tema/pensjon www.nav.no www.klp.no www.norskpensjon.no Prøv en pensjonskalkulator Tips til deg som er ung • Ta deg tid til å tenke langt fram. • Ha forsikring og pensjon som passer livssituasjonen din. • Sørg for å vite hvilken pensjonsordning du har som ansatt. Dårlig pensjon vil gi behov for egen sparing, mens en god pensjonsordning betyr mindre behov for å spare selv. • Planlegg og prioriter nedbetaling av gjeld. Du har større handlefrihet dersom du har lite eller ingen gjeld som pensjonist. • Dersom dere er et par, sett dere grundig inn i hva som skjer dersom en blir syk, dør eller dere flytter fra hverandre. Kilde: Steinar Fuglevaag colourbox.com Fagbladet 3/2014 < 15 fbaargang2014 fbseksjonHEL